AUTOSTRADA W ZGODZIE Z PRZYRODĄ
2008-05-27
Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, wydał decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla odcinka autostrady A4 Stanisławice-Krzyż. To przybliża rozpoczęcie budowy tego 59-kilometrowego fragmentu drogi.

Decyzja zawiera szczegółowe warunki, jakie muszą być spełnione podczas budowy autostrady. Droga przebiegać będzie tuż obok dwóch rezerwatów przyrody: Debrzy i Dębiny. Na tych odcinkach będą musiały powstać bariery akustyczne. Uzgodniono również, że wycinka drzew powinna zostać ograniczona do minimum i nie może być prowadzona w okresie lęgowym ptaków. Posadzone też zostaną nowe drzewa.

Wybudowanych będzie kilkanaście przejść dla zwierząt: górnych - dla większych zwierząt oraz dolnych, pod autostradą - dla mniejszych ssaków oraz płazów. Powstaną też dwa duże przejścia w miejscach, gdzie linia kolejowa przebiega w pobliżu drogi, co stanowiłoby znaczną barierę dla zwierząt. Ustalono również, że powstanie tysiąc budek dla ptaków.

Wojewoda zapewnia, że autostrada powstanie w sposób optymalny dla środowiska. Decyzja obłożona jest rygorem natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że nie będzie żadnych przeszkód w dalszym procedowaniu sprawy i kolejne niezbędne dokumenty, czyli decyzja lokalizacyjna oraz pozwolenie na budowę powinny zostać wydane bardzo szybko.
Autostrada
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj