UŁATWIENIA W SPRAWACH PASZPORTOWYCH
2008-06-16
    Od 1 września 2008 r. w Krakowie wszystkie sprawy paszportowe załatwiane będą w nowej siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Przy Rondzie 6. Poza tym, już od 1 czerwca br. paszporty można odbierać w Terenowym Punkcie Paszportowym w Chrzanowie.

Na ulicę Przy Rondzie przeniesie się cały Wydział, który do tej pory funkcjonował w dwóch miejscach: przy ul. Basztowej 22 oraz przy ul. Sebastiana 9-11.

W nowej siedzibie pracować więc będą:
- Oddział Paszportowy
- Oddział Nadzoru nad Ewidencją Ludności i Dowodami Osobistymi
- Oddział do Spraw Obywatelstwa i Rejestracji Stanu Cywilnego
- Oddział Organizacji i Nadzoru oraz Spraw Społecznych
- Oddział do Spraw Cudzoziemców
- Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Na parterze znajdą się dwie sale obsługi klientów. W jednej z nich 8 stanowisk przewidziano na przyjmowanie wniosków paszportowych, a 4 stanowiska - na wydawanie paszportów. Zaprojektowano także punkt informacyjny, w którym pracownicy będzie pomagało w załatwieniu spraw paszportowych oraz udzielało informacji dotyczących pozostałych oddziałów. Wydzielono również odrębne stanowisko dla kierownika sali.

W drugiej sali na parterze obsługiwani będą cudzoziemcy. Przygotowano tam 6 stanowisk do przyjmowania wniosków i udzielania informacji w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców. Mieszkańcy, składający wyjaśnienia w trakcie prowadzonych spraw, będą przyjmowani w czterech wydzielonych pomieszczeniach, zapewniających poufność prowadzonych rozmów.

Również na parterze zlokalizowane będą kasy przyjmujące opłaty m.in.: paszportowe, wizowe, za karty pobytu oraz opłaty skarbowe za czynności urzędowe.

Na I piętrze znajdą się pomieszczenia oddziałów: Paszportowego, Organizacji i Nadzoru oraz Spraw Społecznych, a na II piętrze - oddziałów: Nadzoru nad Ewidencją Ludności i Dowodami Osobistymi, do Spraw Obywatelstwa i Rejestracji Stanu Cywilnego, do Spraw Cudzoziemców. Również na II piętrze urzędować będzie Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Nowa siedziba wydziału przeszła generalny remont i została przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych. Przeprowadzka nie spowoduje przerwy w pracy wydziału.

Od 1 czerwca natomiast w Terenowym Punkcie Paszportowym w Chrzanowie można odbierać paszporty. Do tej pory punkt ten jedynie przyjmował wnioski paszportowe, ale po dokument trzeba było jechać do Krakowa. Do wydawania paszportów przygotowuje się również punkt w Olkuszu - taka możliwość pojawi się być może jeszcze w trakcie wakacji.

W Małopolsce funkcjonuje w sumie 11 Terenowych Punktów Paszportowych, łącznie z siedzibą w Krakowie.

W większości z nich można złożyć wniosek oraz odebrać paszport. Należą do nich:
Delegatura Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie
Delegatura MUW w Nowym Sączu
TPP w Nowym Targu
TPP w Oświęcimiu
TPP w Wadowicach
oraz, oczywiście, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
TPP w Chrzanowie dołączy do nich 1 czerwca
TPP w Olkuszu - prawdopodobnie jeszcze w czasie wakacji.

W niektórych TPP można jedynie złożyć wniosek, natomiast paszport trzeba odebrać w innym miejscu. Są to:
TPP w Bochni - paszport trzeba odebrać w Tarnowie
TPP w Gorlicach - paszport odbiera się w Nowym Sączu
TPP w Limanowej - paszport odbiera się w Nowym Sączu
Przy Rondzie 6 - Paszporty
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj