E-URZĄD
2008-05-05
    Od 1 maja, zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim można załatwiać sprawy za pomocą procedur elektronicznych na platformie „e-Urząd Wojewódzki”.

Pod adresem http://www.e-uw.gov.pl uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza. Są tam dostępne formularze elektroniczne, przy których pomocy można przeprowadzić 24 procedury.

Każdy, kto wyśle e-formularz, posługując się podpisem elektronicznym, otrzyma urzędowe potwierdzenie, że dokument dotarł.

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie przesyłki spełniające następujące wymagania:

sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:
Microsoft Word 97
Rich Text Format (RTF)
Word dla Windows 6.0
Skoroszyt Microsoft Excel
Arkusz Microsoft Excel
CSV (rozdzielany przecinkami)
Joint Photographic Experts Group(JPEG)
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne)
opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument
wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.
baner
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj