NOWE METODY MONITOROWANIA POGODY
2008-04-22
    22 kwietnia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się, po raz pierwszy, szkolenie w zakresie ograniczania skutków katastrof naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem powodzi, prowadzone z inicjatywy Wojewody Małopolskiego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego i służb reagowania kryzysowego województwa małopolskiego. Organizacja szko-lenia wynika z wymagań ustawy o zarządzaniu kryzysowym, dyrektywy powo-dziowej UE i zaleceń „Katalogu dobrych praktyk w zakresie prewencji, ochrony i ograniczania skutków powodzi”.

Tematyka szkolenia obejmowała przepisy europejskie w ograniczaniu skutków powodzi, rolę i zadania samorządów lokalnych w ograniczaniu skutków powodzi oraz informację o produktach Państwowej Służby Hydrologiczno – Meteorologicznej IMGW.

Zaprezentowane zostały również produkty Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wspierające proces monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom hydrometeorologicznym, m.in.: system wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN i sieć radarów meteorologicznych POLARD.
Silny wiatr
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj