MAŁOPOLSKA DLA ROMÓW
2008-03-10
    Ponad 3 mln złotych otrzyma w tym roku Małopolska na pomoc dla Romów w ramach programu rządowego. Małopolska na realizację programu otrzymuje najwięcej pieniędzy ze wszystkich województw, ponieważ u nas społeczność romska, szacowana na 6 tys. osób, jest najliczniejsza w Polsce.

Rządowy program na rzecz społeczności romskiej działa w całym kraju już od trzech lat. Wcześniej, od roku 2001 funkcjonował tylko w Małopolsce w formie pilotażowej. Program obejmuje 8 dziedzin: edukację, opiekę zdrowotną, integrację społeczną, aktywizację zawodową, sytuację bytową, bezpieczeństwo, zachowanie kultury romskiej oraz propagowanie wiedzy o społeczności romskiej.

Każdego roku na pomoc Romom rząd asygnuje około 10 mln złotych, z czego mniej więcej 1/3 środków trafia do Małopolski. Za te pieniądze realizowany jest szereg projektów, m.in. prowadzenie świetlic integracyjnych i pracowni komputerowych, dofinansowanie przedszkoli, organizowanie kolonii. Dzięki programowi remontowane są najbardziej zaniedbane domy romskie, doprowadzana jest woda i prąd. Organizowane są również "białe dni", podczas których Romowie spotykają się z lekarzami. Policja natomiast prowadzi działania zapobiegające przestępstwom na tle etnicznym.

Nadrzędnym celem programu rządowego jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społecznym oraz zniwelowanie różnic dzielących Romów od reszty polskiego społeczeństwa.

Oprócz tego, w tym roku, po raz pierwszy, Polska dostanie 12 mln złotych na likwidację bezrobocia i integrację społeczną Romów z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki". Program ten ma funkcjonować do roku 2013 i w sumie powinniśmy otrzymać 22 mln euro. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie: www.wwpe.gov.pl.
Romowie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj