112 MILIONÓW NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
2008-02-26
        We wtorek (26 lutego) Grzegorz Schetyna, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w MSWiA oraz Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, wręczyli przedstawicielom małopolskich gmin i powiatów promesy, czyli zapewnienia o przyznaniu pieniędzy na odbudowę po zniszczeniach dokonanych przez klęski żywiołowe. Małopolska otrzyma prawie 112 milionów złotych – to niemal tyle, ile w ciągu całego ubiegłego roku.

Środki te pochodzą z dwóch źródeł: projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” oraz dofinansowania z rezerw celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Z projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” skorzysta 37 gmin i powiatów, które w sumie otrzymają ponad 81,5 mln. zł.

Najwięcej środków przewidziano dla:

-powiatu limanowskiego – 10 383 415 zł na 2 zadania,
-Miasta Krynica – Zdrój – 10 087 557 zł na 2 zadania,
-Samorządu Województwa Małopolskiego – 9 014 587 zł na 5 zadań

Dotacje te przeznaczane są na stabilizację osuwisk oraz likwidację ich skutków tj. odbudowę zniszczonej w wyniku ruchów masowych ziemi infrastruktury publicznej. Projekt realizowany jest od 2004 roku.

115 jednostek samorządu terytorialnego dostanie z kolei 30,3 mln. zł z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Spośród powiatów najwyższe dotacje otrzymały:

-powiat bocheński – 1 500 000 zł,
-powiat tarnowski – 1 100 000 zł,
-powiat gorlicki – 600 000 zł.

Spośród gmin najwyższe dotacje otrzymały:

-Stary Sącz – 1 500 000 zł,
-Gmina Korzenna – 900 000 zł,
-Gmina Mszana Dolna – 900 000 zł.

Za te pieniądze gminy i powiaty odbudują przede wszystkim drogi i mosty. Każda jednostka indywidualnie decyduje o wykorzystaniu środków.

O dotacje zwróciło się 112 gmin i powiatów, które przedstawiły potrzeby oszacowane na ponad 125 mln. zł. Małopolska liczy jednak w tym roku na jeszcze więcej pieniędzy – dotacje, które zostały przekazane we wtorek, to dopiero pierwsza transza, a w latach poprzednich minister przyznawał zwykle 2, a nawet 3 transze.

W roku 2007 nasze województwo na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymało dotacje w wysokości ponad 121 mln. złotych, dzięki którym odbudowano:
- 67,5 km dróg
- 6 mostów i 5 przepustów
- 11 kilometrów wodociągów
- 1 ujęcie wody pitnej
Wykonano również prace stabilizujące przy 40 osuwiskach, opracowano 13 dokumentacji geologiczno-inżynierskich i projektów budowlanych, a także przekazano środki na przesiedlenie mieszkańców z terenu jednego osuwiska.

W roku ubiegłym w dużej części województwa Małopolskiego wystąpiły wyjątkowo intensywne opady, które spowodowały gwałtowne wezbranie rzek i potoków. Straty wyceniono na ponad 132 mln. zł. W roku 2006 szacunek zniszczeń wyniósł 189 mln. zł.

Dotacje z budżetu państwa przyznawane są na podstawie listy rankingowej i wykazu zadań priorytetowych przygotowywanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Urząd pełni też nadzór merytoryczny nad realizacją programu przeciwosuwiskowego, m.in. ocenia projekty budowlane stabilizacji osuwisk.
Schetyna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj