PROBLEMY W DOMU OPIEKI - DZWOŃ PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
2008-02-25
       Mieszkańcy Małopolski mogą przez całą dobę, bezpłatnie, dzwonić do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdy tylko zauważą jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek opiekujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz domów pomocy społecznej.

Z inicjatywy Jerzego Millera, Wojewody Małopolskiego, pod numerem alarmowym:

987

Dyżurni pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego odbierają zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości i zaniedbań w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej oraz całodobowych placówek opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku.

Jeżeli, np. podczas wizyty u krewnych w domu opieki, zauważymy coś niepokojącego, możemy natychmiast zadzwonić do centrum. Pracownicy przyjmą zgłoszenia dotyczące wszystkich problemów, a następnie przekażą je kompetentnym służbom, np. inspekcji sanitarnej, inspekcji budowlanej czy policji, które na tej podstawie np. przeprowadzą kontrolę i podejmą odpowiednie decyzje. Wojewoda ma też możliwość, w wyjątkowo drastycznych przypadkach, powiadomienia prokuratury.

Poza tym, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tak jak do tej pory, przyjmuje przez całą dobę zgłoszenia w sytuacjach zagrożenia, takich jak np.:

- katastrofa budowlana, chemiczna, ekologiczna
- poważny wypadek drogowy lub na akwenie wodnym
- katastrofa lotnicza
- wielki pożar
- huraganowe wiatry
- niskie temperatury i katastrofalne opady śniegu
- trzęsienie ziemi
- zagrożenie powodziowe, osunięcia gruntu
- brak dostaw wody pitnej, gazu, energii elektrycznej
- brak łączności telefonicznej
- strajki, protesty, blokady dróg, dworców i szlaków kolejowych
- zagrożenie obiektów zabytkowych
- nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
- epidemie chorób zakaźnych wśród ludzi i zwierząt
- znalezienie materiałów wybuchowych i niewypałów
- akty terroru

Z telefonów stacjonarnych połączenie jest bezpłatne, a z komórki zapłacimy wg stawek operatora.
telefonK
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj