55. ROCZNICA ŚMIERCI GEN. EMILA FIELDORFA
2008-02-22
       25 lutego (poniedziałek) Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys wziął udział w uroczystym spotkaniu Kombatantów Armii Krajowej, zorganizowanym z okazji 55. rocznicy śmierci gen. Emila Fieldorfa „Nila”- Patrona Muzeum Armii Krajowej.

Na uroczystości gościli: Jego Eminencja Ksiądz Franciszek Kardynał Macharski, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski, Ambasador RP przy Unii Europejskiej Jan Tombiński,Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Gen. Emil Fieldorf „Nil” był organizatorem i szefem Kedywu Komendy Głównej AK, jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego.
Generał "Nil"
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj