SPRAWDŹ PLACÓWKĘ W REJESTRZE WOJEWODY
2008-02-27
           Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, że pod numerami telefonów:

- 012 39-21-569
- 012 39-21-570
- 012 39-21-571

mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać skargi bądź uwagi dotyczące funkcjonowania placówek zapewniających całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi oraz starszymi.

Jednocześnie informujemy, że przez całą dobę dyżurni pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod bezpłatnym numerem telefonu 9287 odbierają zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości i zaniedbań w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej oraz całodobowych placówek opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Placówki, które działają legalnie na terenie województwa małopolskiego, wpisane są do rejestru wojewody.

Obecnie na terenie Małopolski funkcjonuje 18 takich placówek, dysponujących 460 miejscami. Wykaz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.malopolska.uw.gov.pl

W przypadku informacji o placówkach funkcjonujących nielegalnie Wojewoda Małopolski może nałożyć kary finansowe za brak wymaganego zezwolenia i zobligować właściciela placówki do uzyskania stosownego dokumentu.


Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku

Wykaz domów pomocy społecznej (DPS) w województwie małopolskim
DPS
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj