112 NA POMOC
2008-02-08

„112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”- pod tym hasłem ruszyła małopolska edycja X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży. Konkurs organizują Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniów szkół specjalnych , wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej. Jego celem jest kształtowanie właściwych zachowań w obliczu zagrożenia.

Prace, w formacie nieprzekraczającym A-2, można wykonać w różnych technikach, jak np. rysunek, grafika czy malarstwo. Eliminacje na szczeblu gminnym trwają do 29 lutego, a na szczeblu wojewódzkim – do 25 kwietnia 2008 roku. Ogólnopolskie rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2008 roku.

Przypominamy, że numer alarmowy „112” jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub mienia osoby przebywające na terenie całej UE - wybierając numer 112 - mają gwarancję połączenia się ze służbami ratowniczymi powołanymi do niesienia pomocy.

Konkurs plastyczny
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj