POBÓR 2008
2008-02-01

Od 4 lutego do 30 kwietnia br. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzony pobór do służby wojskowej.

Pobór przeprowadzi Wojewódzka Komisja Lekarska oraz 24 powiatowe komisje lekarskie. Obowiązkowi stawienia się przed powiatowymi komisjami podlegają mężczyźni:

1. urodzeni w 1989 roku,
2. urodzeni w latach 1984-1988, którzy dotąd nie stawili się do poboru
3. urodzeni w roku 1988 i latach wcześniejszych, którzy:

- ze względu na stan zdrowia zostali uznani za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru, i wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

W tym roku do poboru będą wzywani także mężczyźni, którzy ukończyli 18 rok życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1980-1990, które w roku szkolnym 2007/2008 ukończyły naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Poborowy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj