Ponad 12,2 mln zł na zadania obejmujące remonty dróg powiatowych lub gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
2024-07-09

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar ogłosił nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Samorządy mogą się ubiegać o środki na zadania polegające wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych. Na ten cel Małopolska otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 12 220 548 zł.

– Drogi w Małopolsce to przestrzeń, która cały czas się rozwija. Nie tylko my, Małopolanie, ale także turyści tak licznie odwiedzający nasz piękny region, potrzebujemy dróg bezpiecznych i dobrej jakości. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi rządowy instrument. Ma on pomóc w poprawie jakości traktów, którymi poruszają się kierowcy, jak również niechronieni uczestnicy ruchu drogowego
– mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Środki w ramach naboru przeznaczone będą na dofinansowanie wyłącznie zadań jednorocznych (których przewidywany czas realizacji jest nie dłuższy niż 12 miesięcy), polegających wyłącznie na remoncie (wydatki bieżące) dróg powiatowych lub gminnych posiadających status dróg publicznych, w podziale:

  • na zadania powiatowe – 40% środków,
  • na zadania gminne – 60% środków.


O przyznaniu dofinansowania zdecyduje Komisja powołana przez Wojewodę Małopolskiego. Podczas oceny wniosków uwzględniane są: wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa. Dodatkowo pod uwagę brane są m.in.:

  • poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu;
  • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
  • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;
  • poprawa dostępności terenów inwestycyjnych;
  • poprawę dostępności terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym.


Kto może złożyć wniosek?

Samorządy mogą się ubiegać o dofinansowanie tylko jednego zadania. Jednostki samorządu terytorialnego zarówno szczebla gminnego, jak i powiatowego mogą składać po jednym wniosku. To samo dotyczy miast na prawach powiatu, z wyłączeniem miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Co ważne, wniosek miasta na prawach powiatu może dotyczyć wyłącznie drogi powiatowej lub gminnej.

Nabór wniosków będzie trwał 30 dni. Samorządy mogą je składać w nieprzekraczalnym terminie do 8 sierpnia 2024. Całkowita wartość zadania nie powinna przekraczać 300 tys. zł.

– Zachęcam wszystkich samorządowców, aby wzięli udział w naborze obejmującym zadania mające na celu remonty dróg. To ważny krok w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości życia Małopolan – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Link do ogłoszenia o naborze: https://bip.malopolska.pl/muw,a,2498096,ogloszenie-wojewody-malopolskiego-o-naborze-uzupelniajacym-wnioskow-o-dofinansowanie-na-rok-2024-zad.html


Prawie 1,5 tys. km wyremontowanych dróg


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg działa od 2018 roku. Od początku jego funkcjonowania w Małopolsce zbudowanych lub zmodernizowanych zostało prawie 1,5 tys. km dróg gminnych i powiatowych. Rządowe środki przeznaczone na ten cel wyniosły jak dotąd już ponad 1,5 mld zł.

W tym czasie dofinansowanie otrzymały także zadania obejmujące przejścia dla pieszych. Na ten cel małopolskie samorządy otrzymały z budżetu państwa środki w wysokości ponad 71 mln zł. Dzięki tym subwencjom zmodernizowano 279 przejść, 9 przejazdów dla rowerów, 43 perony przystankowe wraz z dojściem, a także 38,5 km dróg (dla pieszych, pieszych i rowerów oraz dla rowerów).


20240709_Oswiecim_OSPR_RFRD 20240709_Oswiecim_OSPR_RFRD 20240709_Oswiecim_OSPR_RFRD 20240709_nabor_rfrd
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj