Są decyzje zmieniające dla węzła Mistrzejowice
2024-07-08

Węzeł Mistrzejowice w nowej odsłonie! Są decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nowy projekt zakłada lepsze rozwiązania dla uczestników ruchu drogowego.

Dzisiaj podczas briefingu prasowego wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar przekazał decyzje (zrid) dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciejowi Ostrowskiemu. W wydarzeniu uczestniczyli także: prezes firmy Gulermark Bülent Özdemir, dyrektor Wydziału Infrastruktury MUW Kraków Edyta Lisak, zastępca dyrektora Przemysław Trzepałka oraz dyrektor Biura Wojewody Łukasz Krzysztofik.

W marcu tego roku przy okazji innej inwestycji dopytywano mnie o kwestie węzła Mistrzejowice. Wszyscy mamy świadomość, jak ważną rolę dla Północnej Obwodnicy Krakowa odgrywa właśnie ten odcinek. Tak jak wówczas zapewniałem, służby Wojewody działają sprawnie i niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wydajemy decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej w nowej odsłonie – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Głos społeczeństwa ma znaczenie
Pierwotny projekt dla węzła Mistrzejowice wzbudził dyskusję społeczną. Inwestor, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków, zwrócił się wówczas do ekspertów z Politechniki Krakowskiej. Finalnie powstał zmodyfikowany projekt. Wymagał on przeprowadzenia niezbędnych procedur administracyjnych, których zwieńczeniem są wydawane właśnie decyzje. Mając na uwadze znaczenie węzła dla całej inwestycji, wojewoda Krzysztof Jan Klęczar nadał decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności, który daje inwestorowi możliwość natychmiastowego przystąpienia do prac.

Mistrzejowice I w nowej odsłonie
Wschodnia część Krakowa przechodzi prawdziwą metamorfozę infrastrukturalną. Prace pozwolą na domknięcie Północnej Obwodnicy Krakowa. Połączone zostaną drogi S7 i S52. Punktem zbieżnym dla tych traktów będzie węzeł w Mistrzejowicach.

Dzięki wprowadzonym zmianom przeprojektowana została geometria węzła Mistrzejowice I. Zmodyfikowano przebieg wybranych łącznic, usprawniając potoki ruchu. Przyczyni się to do poprawy przepustowości drogi i większego komfortu jej użytkowników.

Zaktualizowano także analizę akustyczną, a w ślad za tym przeprojektowano część ekranów akustycznych tak, by poprawić warunki akustyczne dla okolicznych mieszkańców.   

- Bardzo serdecznie dziękuję za wydanie tych decyzji. One na pewno przyśpieszą realizacje tej inwestycji. Dobrze, że są czynniki społeczne, ale dobrze też, że wśród inżynierów i tych, którzy zarządzają Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad jest chwila na to, aby powiedzieć: tak można coś zmienić, poprawić, ulepszyć i to jest właśnie dzisiejszy efekt. Dziękuję serdecznie dyrektorom Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za sprawność działania i wszelką pomoc – mówi dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Ostrowski.

Postępowanie administracyjne
W sprawie dotyczącej zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego w granicach terenu zatwierdzonego decyzją Wojewody Małopolskiego nr 30/2020 z 20 lipca 2020 r., o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek realizacyjny nr III od km 640+600 węzeł Widoma (bez węzła) do km 658+896,30 węzeł „Igołomska” (bez węzła) w Krakowie, długości 18,296 km, zlokalizowana w województwie małopolskim w powiecie krakowskim w gminie Iwanowice w miejscowości Zalesie; w gminie Michałowice w miejscowościach: Wola Więcławska, Zagórzyce Dworskie, Sieborowice, Pielgrzymowice, Raciborowice; w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowościach: Goszcza, Sadowie, Łuczyce, Maciejowice, Wiktorowice, Zastów oraz na terenie gminy miejskiej Kraków w ramach zadania: „Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek  Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”), w ramach prowadzonego zadania pn.: „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Nowa Huta)” dla inwestycji „Budowa węzła Mistrzejowice w ciągu drogi ekspresowej S7 w Krakowie” uczestniczyło 10 stron postępowania. Inwestycja objęła ok. 125 działek.

Niezbędne uzupełnienie
Warto zaznaczyć, że dla inwestycji na węźle S7 w Mistrzejowicach została wydana jeszcze druga decyzja – zrid „uzupełniający” pod nazwą: "Kontynuacja projektowania i budowania drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła „Nowa Huta”) w ramach zadania: Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”).

- Drugi zrid jest uzupełnieniem pierwszej decyzji. Bez niego cała inwestycja byłaby niemożliwa do zrealizowania – mówi wojewoda Klęczar.

Dzięki wydanej decyzji zostaną zrealizowane takie prace jak budowa oświetlenia drogowego, zasilania urządzeń związanych z drogą czy obiektu inżynierskiego K01.


20240708_ZRID 20240708_ZRID 20240708_ZRID 20240708_ZRID 20240708_ZRID 20240708_ZRID 20240708_ZRID 20240708_ZRID 20240708_ZRID
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj