Akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
2020-03-11

Zarządzenia Wojewody Małopolskiego

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa COVID-19

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa COVID-19

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie


Polecenia Wojewody Małopolskiego

Polecenie nr 1/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych

Polecenie nr 2/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego, centrach i klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej

Polecenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie nieprzewożenia pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Uniwersyteckiego

Polecenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym

Polecenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie dokonywania pomiaru temperatury ciała osób wjeżdżających na teren województwa małopolskiego w pociągach przewożących pasażerów na trasach międzynarodowych

Polecenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie m.in. sprawowania koordynacji współpracy służb patrolujących

Polecenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym

Polecenie nr 8/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie szpitala jednoimiennego

Polecenie nr 9/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie miejsc kwarantanny

Polecenie nr 10/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zabezpieczenia w celu realizacji procedur medycznych związanych z leczeniem COVID-19 łóżka dla pacjentów wraz z respiratorami i niezbędnym oprzyrządowaniem (tzw. łóżka respiratorowe), w ilości co najmniej 10% każdorazowo aktualnego stanu łóżek w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, przeznaczonych dla pacjentów leczonych na tą chorobę

Polecenie nr 11/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad postępowania w trakcie rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Polecenie nr 13/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie sprostowania polecenia Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2020 r.

Polecenie nr 14/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zobowiązania funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei do realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi oraz przestrzegania przepisów porządkowych na całym obszarze kolejowym dworca Kraków Główny

Polecenie nr 15/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych

Polecenie nr 16/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające polecenie Wojewody Małopolskiego nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

Polecenie nr 17/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zlecenia strażom gminnym (miejskim) podejmowania działań informacyjnych, zachęcających mieszkańców oraz inne osoby przebywające na administrowanych terenach do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a w szczególności do pozostania w miejscu zamieszkania

Polecenie nr 18/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu o nieruchomość położoną w Krakowie przy ul. Westerplatte 15 (Hotel Wyspiański)

Polecenie nr 19/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie organizacji zadań straży gminnych (miejskich)
i Policji, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19

Polecenie nr 20/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. w w sprawie zapewnienia nieprzerwanej pracy powiatowych urzędów pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Polecenie nr 21/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennych opiekunów

Polecenie nr 22/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności centrów oraz klubów integracji społecznej na terenie województwa małopolskiego

Polecenie nr 23/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie sprostowania polecenia Wojewody Małopolskiego Nr 20/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Polecenie nr 24/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu
o nieruchomość położoną w Krakowie przy ul. Stanisława Klimeckiego 24 (Hotel Alf)

Polecenie nr 25/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu o nieruchomość położoną w Krakowie przy ul. Traugutta 5 w Tarnowie (Hotel Cristal Park)

Polecenie nr 26/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regularnych badań temperatury ciała wśród pracowników szpitali oraz podjęcie przez szpitale prowadzące izby przyjęć lub szpitalne oddziały ratunkowe działań umożliwiających bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19

Polecenie nr 27/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2020 r. w sprawie sprostowania polecenia Wojewody Małopolskiego Nr 25/2020 z dnia 4 kwietnia 2020 r.


Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19


Rozporządzenia Rady Ministrów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

banner akty prawne COVID-19
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj