Wokół terenu byłej Rafinerii Gorlice
2019-11-14

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Proszę o informacje, jakie decyzje w sprawie terenu po byłej Rafinerii Glimar w Gorlicach i składowanych tam nielegalnie chemikaliów podjęto na wczorajszym posiedzeniu wojewódzkiego sztabu kryzysowego.


Oto nasza odpowiedź:
13 listopada 2019 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się doraźne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące tematu „Zagrożenia wynikające ze składowania odpadów niebezpiecznych na terenie byłej Rafinerii Gorlice”. Uczestnicy spotkania omówili aktualną sytuację związaną z terenem byłej rafinerii, określili stan prawny i faktyczny oraz zdiagnozowali występujące problemy. W szerokiej dyskusji z udziałem przedstawicieli licznych podmiotów zaangażowanych w sprawę określono możliwe działania mające na celu zminimalizowanie zagrożeń związanych ze składowaniem niebezpiecznych odpadów. Kluczowym wnioskiem z posiedzenia Zespołu jest zorganizowanie spotkania roboczego pod przewodnictwem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, z udziałem reprezentantów Miasta Gorlice, Powiatu Gorlickiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Wypracowane i uzgodnione na tym poziomie skonkretyzowane projekty rozwiązania występujących problemów zostaną poddane pod dyskusję na kolejnym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj