Wokół sprawy Strefy Ograniczonego Ruchu na krakowskim Kazimierzu
2019-10-24

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej chciałabym jutro poprosić o wypowiedź w sprawie Strefy Ograniczonego Ruchu na krakowskim Kazimierzu. W ubiegłym roku taką uchwałę miejskich radnych unieważnił wojewoda małopolski, ale miasto się odwołało, sprawę wygrało i znów wprowadziło ją na Kazimierzu. Obejmuje ona kilkanaście ulic. Teraz przedsiębiorcy skarżą się na nową organizację ruchu, ponieważ spadają im przez to obroty, problem z wjazdem do centrum Kazimierza mają również np. opiekunowie osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Nic o nas bez nas, które zajmuje się tą sprawą podkreśla, że zarządca drogi nie ma prawa ograniczać wjazdu na drogach publicznych. Dlatego w tej sprawie przedsiębiorcy, ale też mecenasi będą wysyłać do Pana Wojewody wnioski w tej sprawie. Podobno jutro – taką mam informację. Stąd pytania: czy takie wnioski wpłynęły? W tej sprawie z Panem Wojewodą rozmawiał podobno także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który spotkał się z przedsiębiorcami  2 tygodnie temu – chciałam zapytać czy też interweniował? Jakie działania zostaną podjęte przez Państwa w sprawie tej Strefy Ograniczonego Ruchu? Czy Pan Wojewoda stoi nadal na stanowisku, że takich ograniczeń nie powinno się wprowadzać?


Oto nasza odpowiedź:
W połowie października otrzymaliśmy pismo pana ministra Andrzeja Adamczyka, przekazujące pismo kancelarii reprezentującej mieszkańców i przedsiębiorców z Kazimierza. Pismo kancelarii istotnie zawiera uwagi dotyczące strefy ograniczonego ruchu.
Sprawa jest na początkowym etapie badania. 17 października wystąpiliśmy do Prezydenta Miasta Krakowa o odniesienie się do tych zarzutów. Wskazaliśmy termin 31 października na odpowiedź – jeszcze jej nie mamy.
Natomiast w pierwszej części maila zapewne chodzi Pani o nakazy zmiany organizacji ruchu w Krakowie – ale nie odnosiły się one do uchwały. Po wyrokach WSA w Krakowie złożyliśmy skargi kasacyjne do NSA, czekamy na ich rozpatrzenie.


20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj