Wokół liczby łóżek w publicznych podmiotach leczniczych w Małopolsce
2019-10-04

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Zwracam się z prośbą o informacje ile wynosiła łączna liczba łóżek w publicznych podmiotach leczniczych w województwie małopolskim na koniec roku 2015 i na dzień 30.09.2019.


Oto nasza odpowiedź:
Dane przedstawiamy w tabeli

Są to dane bez Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przygotowane według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku – w oparciu o sprawozdania Ministerstwa Zdrowia obejmujące dane według stanu na koniec każdego roku sprawozdawczego. Dane za rok 2019 będą dostępne w 2020 roku.
Natomiast wnioski podmiotów leczniczych o wprowadzenie zmian w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego – złożone od 1 stycznia do 30 września 2019 r. – dotyczyły zmniejszenia o 982 liczby łóżek szpitalnych w oddziałach szpitalnych podmiotów publicznych.

20181030 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj