Wokół zmian w rejestrze podmiotów leczniczych w Małopolsce
2019-10-03

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Mam pytanie odnośnie oddziałów szpitalnych w Małopolsce.
Ile od początku tego roku wpłynęło do państwa  wniosków o wykreślenie z rejestru wojewody/zawieszenie w rejestrze oddziałów szpitalnych?
- ile, również od początku roku, oddziałów zostało wykreślonych z tego rejestru przez wojewodę, a ile zostało zawieszonych (+które oddziały i w których szpitalach)?
- ile z zawieszonych w tym okresie oddziałów wznowiło działalność (złożyło wnioski o przywrócenie działalności, które zostały zaakceptowane)?
- jak ogólnie wygląda sytuacja z oddziałami szpitalnymi j szpitalami w Małopolsce? gdzie są największe problemy i czy wynikają one z problemów finansowych czy kadrowych?


Oto nasza odpowiedź:
W tym roku do Wojewody Małopolskiego wpłynęły poniższe wnioski o wprowadzenie zmian w rejestrze, który prowadzimy (zaznaczmy przy tym, że podmioty, które przesyłają nam taką informację, nie są zobowiązane do podawania przyczyn wprowadzanych zmian; jeżeli podmiot taką przyczynę podał, odnotowujemy to w przedstawionym zestawieniu):

- wnioski dotyczące czasowego wstrzymania działalności:

1/ wniosek o czasowe zaprzestanie działalności – Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii – w okresie: 2019-04-10 – 2019-10-10 – ze względu na remont;

2/ wniosek o czasowe zaprzestanie działalności – Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny II – w okresie: 2018-11-19 – 2019-05-18 – ze względu na remont;

3/ wniosek o czasowe zaprzestanie działalności – Centrum Zdrowia Tuchów, Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Oddział Chorób Wewnętrznych – w okresie: 2019-08-01 – 2019-08-18 – ze względu na remont Oddziału.

- wnioski dotyczące zamknięcia oddziałów/ pododdziałów szpitalnych:

1. Oddział Wzmożonego Nadzoru – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie – 2-łóżkowy – kwestie związane z dostosowaniem do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2019 r., poz. 605) były przyczyną zamknięcia Oddziału; 2. Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej – Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II; 3. Oddział Ginekologiczny – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie – 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – zmiany organizacyjne; 4. Oddział Chirurgii Jednego Dnia, Oddział Psychiatrii dla Chorych z Zaburzeniami Somatycznymi – Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu – nierozpoczęcie działalności leczniczej; w przypadku Oddziału Psychiatrii dla Chorych z Zaburzeniami Somatycznymi w Nowym Targu konieczność zlikwidowania oddziału spowodowana była brakiem kontraktu z NFZ; 5. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Makowie Podhalańskim – Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – braki kadrowe; 6. Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie – 4 łóżka; 7. Oddział Anestezjologii – Szpital Miejski w Rabce-Zdroju, Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – 1 łóżko; 8. II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Szpital Miejski im. Gabriela Narutowicza w Krakowie – jednocześnie zwiększono o taką samą liczbę łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych – zmiany organizacyjne; 9. Pododdział Obserwacyjno-Zakaźny – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego – jednocześnie w jego miejsce powstał Oddział Chorób Infekcyjnych i Pediatrii z taką samą liczbą łóżek – zmiany organizacyjne. 10. Oddział Chirurgiczny Chirurgii Jednego Dnia – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Na Siemiradzkiego im. Rafała Czerwiakowskiego, Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – bezłóżkowy, jedynie 2 miejsca pobytu dziennego; 11. Oddział Leczenia Jednego Dnia – Zygmunt Dobrowolski Specjalistyczny Gabinet Urologiczny – bezłóżkowy, jedynie 2 miejsca pobytu dziennego; 12. Oddział Chirurgii Jednego Dnia w zakresie okulistyki – Spec Med Woś, Sieroń-Sitarz, Spółka Jawna – bezłóżkowy, jedynie 2 miejsca pobytu dziennego.

20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj