Wokół sprawy budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tarnowie
2019-10-09

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Na stronie tarnowskiego magistratu napisano:
„Odsłonięcie pomnika zaplanowano w listopadzie br., w 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale wszystko wskazuje na to, że uroczystość odbędzie się w późniejszym terminie. Przeszkody były dwie. Do dzisiaj (8 października) czekano na formalne zgody na użyczenie terenu pod pomnik od wojewody małopolskiego i marszałka. Wojewoda musiał uzyskać na to zgodę od ministra infrastruktury i początkowo takiej zgody nie było. Po kilku miesiącach minister zmienił zdanie i zgoda wojewody dotarła do Tarnowa. Oczekiwano jeszcze na zgodę od marszałka województwa i według informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie odpowiednie dokumenty zostały wysłane 7 października” (www.tarnow.pl)
W związku z tym mam pytanie kiedy Urząd Miasta Tarnowa zwrócił się do Państwa o użyczenie terenu i ile trwała ta procedura po Państwa stronie. A także, a może przede wszystkim dlaczego początkowo dostaliście Państwo decyzję odmowną od Ministra Infrastruktury.


Oto nasza odpowiedź:

Fakty nie pokrywają się z tym, co napisano na stronie tarnow.pl. Nie było też takiej sytuacji, że „początkowo dostaliśmy decyzję odmowną od Ministra Infrastruktury”.
11 lipca 2017 r. wpłynęło pismo od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie, a 9 sierpnia 2017 r. od Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawie użyczenia miejsca na wzniesienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na działce 9/6 przed głównym wejściem do budynku Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wstępna zgoda na użyczenie terenu pod budowę pomnika oraz warunki zostały określone w piśmie z 2.10.2017 r.  (projekt do konsultacji, zezwolenia, decyzje o warunkach zabudowy, zgoda konserwatora zabytków oraz zgoda Ministra Inwestycji i Rozwoju).
Urząd Miasta Tarnowa 17.06.2019 r. odpowiedział na pismo Dyrektora Generalnego MUW z 2.10.2017 r. oraz przedłożył  decyzje i projekt budowlany pomnika wraz z elementami małej architektury, a także wszystkie niezbędne i potrzebne zezwolenia.
27.06.2019 r. zostało wysłane przez nas pismo podpisane przez Dyrektora Generalnego do Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego o wyrażenie zgody na użyczenie gruntu o powierzchni 109 m2 i  zawarcie z Gminą Miasta Tarnowa umowy użyczenia na czas nieoznaczony. Odpowiedź z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju otrzymaliśmy 29.07.2019 r.
9.08.2019 r. wysłaliśmy do Urzędu Miasta Tarnowa ostateczną decyzję i akceptację Dyrektora Generalnego MUW i Ministra Inwestycji i Rozwoju projektu budowlanego i wszystkich zezwoleń   na użyczenie ww. gruntu o pow. 109 m2 pod budowę pomnika na wskazanym miejscu (dz. nr 9/6) przed głównym wejściem do budynku
Następnie umowa została przedłożona radcy prawnemu i po jego akceptacji 30.08.2019 r. została przesłana e-mailem do Urzędu Miasta Tarnowa z prośbą o akceptację i ewentualne uwagi.
Umowa została zawarta przez przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowa  i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 2 września 2019 r. na czas nieoznaczony. O podpisaniu umowy przez MUW Urząd Miasta został natychmiast poinformowany telefoniczne. Umowę użyczenia odebrano 3.10.2019 r.
Informuję również, że informację o uzyskaniu zgody Ministerstwa, jak  również wszystkie inne informacje związane  z budową pomnika przekazywane były na bieżąco telefonicznie.

20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj