Wokół sprawy wprowadzenia zarządu komisarycznego w gminie Raciechowice
2019-09-18

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Bardzo proszę o potwierdzenie bądź zdementowanie informacji jakoby w gminie Raciechowice w najbliższych tygodniach/miesiącach miał zostać wprowadzony zarząd komisaryczny?

Oto nasza odpowiedź:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie negatywnie zaopiniowała program postępowania naprawczego Gminy Raciechowice, w związku z czym RIO w Krakowie wystąpiło do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozważenie, czy istnieją przesłanki do zawieszenia organów Gminy Raciechowice w trybie art. 240a ustawy o finansach publicznych oraz do wprowadzenia w tej gminie zarządu komisarycznego. Obecnie trwa wstępna procedura wyjaśniająca w celu oceny zasadności wprowadzenia w Gminie Raciechowice zarządu komisarycznego.

20190912 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj