W sprawie strefy ograniczonego ruchu w Krakowie
2019-09-23

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Od 22 września na części ulic Kazimierza w Krakowie obowiązuje strefa ograniczonego ruchu. W 2018 r. Wojewoda Małopolski uznał, że taka strefa jest niezgodna z prawem i uznał, że można tam wprowadzić strefę czystego transportu, która jest zgodna z prawem. Teraz jednak strefę czystego transportu zastąpiła strefa ograniczonego ruchu. Mam więc pytanie czy zdaniem Wojewody Małopolskiego obowiązująca od 22 września 2019 r. strefa ograniczonego ruchu na Kazimierzu jest zgodna z prawem? Jeżeli zdaniem Wojewody Małopolskiego strefa ograniczonego ruchu na Kazimierzu nie jest zgodna z prawem, to jakie kroki zamierza podjąć, by doprowadzić organizację ruchu na Kazimierzu do zgodności z prawem.


Oto nasza odpowiedź:

Nasze stanowisko w kwestii legalności stref ograniczonego ruchu nie zmieniło się od 2018 r., ale do czasu wydania rozstrzygnięcia przez NSA (do rozpatrzeniu naszej skargi kasacyjnej) nie będziemy zajmować stanowiska w tym przedmiocie.
Gwoli ścisłości: żadna uchwała w sprawie strefy ograniczonego ruchu na Kazimierzu nie wpłynęła do MUW, przy czym jednocześnie radni nie musieli podejmować żadnej uchwały w tym zakresie, wystarczy wdrożyć zatwierdzony (aktualny) projekt organizacji ruchu.
Natomiast w odniesieniu do uchwały z 17 lipca 2019 r. wprowadzającej zmiany do uchwały o strefie płatnego parkowania i ustanawiającej jednocześnie śródmiejską strefę płatnego parkowania trwa postępowanie nadzorcze: analiza tej uchwały jest aktualnie w toku.

20190912 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj