Wokół koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych
2019-09-06

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Czy Państwa Urząd ma obecnie zaległości dotyczące wniosków 500 plus? Jeśli tak, o jakiej liczbie zaległych wniosków mowa? Skąd opóźnienie? Czy zaległości dotyczą także poprzedniego okresu rozliczeniowego?


Oto nasza odpowiedź:

Czy Państwa Urząd ma obecnie zaległości dotyczące wniosków 500 plus? Jeśli tak, o jakiej liczbie zaległych wniosków mowa?
Według stanu na dzień 18 sierpnia 2019 roku, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie pozostaje około 3,5 tysiąca nierozpatrzonych wniosków o świadczenie wychowawcze, które wpłynęły do 30 czerwca 2019 r. Na tę liczbę niezałatwionych spraw składa się:
- mniej niż 1% z przejętych od Marszałka Województwa Małopolskiego ponad 22 tysięcy wniosków o świadczenie wychowawcze, w związku z przejęciem zadania do realizacji przez Wojewodę w styczniu 2018 roku,
- około 1300 spraw spośród ponad 20 tysięcy spraw o świadczenie wychowawcze, które wpłynęły bezpośrednio do Wojewody w 2018 roku,
- około 2100 spraw spośród około 4300 wniosków o świadczenie wychowawcze, które wpłynęły do Wojewody w pierwszym półroczu 2019 roku.
Jednocześnie wszystkie sprawy z zakresu wniosków o świadczenia wychowawcze – zarówno spośród tych przejętych od Marszałka, jak i tych, które wpłynęły w 2018 roku bezpośrednio do Wojewody Małopolskiego – zostały zweryfikowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki pod kątem podjęcia czynności zmierzających do ich załatwienia.
W związku z powyższym, załatwionych zostało ponad 99% spraw przejętych dotyczących świadczenia „500+”oraz około 94% spraw o ten rodzaj świadczenia, które wpłynęły do końca 2018 r.
W pozostałych sprawach z tych kategorii podjęto niezbędne czynności zmierzające do ich załatwienia, zaś wobec oczekiwania na odpowiedź organu właściwego/zagranicznej instytucji właściwej, Małopolski Urząd Wojewódzki nie ma w tym zakresie zaległości.
Ponadto po 1 lipca 2019 roku wpłynęło dodatkowo ponad 8 tysięcy spraw dotyczących świadczenia „500+”, które oczekują na rozpatrzenie w terminach ustawowych.
Podsumowując: spraw, które oczekują na rozstrzygnięcie dłużej niż trzy miesiące, jest około 2100.

Skąd opóźnienie?
Bezpośrednią przyczyną nieterminowego załatwiania spraw było przejęcie od Marszałka Województwa Małopolskiego (w związku z przejęciem tego zadania przez Wojewodę Małopolskiego 1 stycznia 2018 roku) prawie 70 tysięcy niezakończonych spraw dotyczących koordynacji (z czego ponad 22 tysiące spraw dotyczyło wniosków o świadczenie wychowawcze).
Skala przejętych od Marszałka spraw i bieżącego wpływu spraw nowych (na poziomie ponad 39 tysięcy spraw w 2018 roku oraz ponad 23 tysięcy w okresie od 1 stycznia 2019 do 18 sierpnia 2019 roku), przy konieczności ich jednoczesnej realizacji, sprawiają, iż niemożliwe jest dochowanie terminów załatwienia sprawy.

Czy zaległości dotyczą także poprzedniego okresu rozliczeniowego? 
Do 30 września 2019 roku trwa bieżący okres zasiłkowy 2018/2019.
Z uwagi na powyższe, według stanu na 18 sierpnia 2019 roku niezałatwionych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z poprzedniego okresu 2017/2018, które wpłynęły do jego zakończenia (tj. do dnia 30 września 2018 roku), pozostaje około 230. We wszystkich ww. sprawach zostały podjęte czynności i oczekujemy na odpowiedź/stanowisko odpowiednich podmiotów.

20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj