Wokół inwestycji na terenach wojskowych na Pasterniku
2019-09-12

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy do Urzędu (Wojewody) wpłynęły jakieś wnioski o warunki zabudowy lub inne informacje odnośnie potencjalnych planowanych inwestycji na terenach wojskowych na Pasterniku - między ul. Pasternik, Starego Dębu, Jasnogórską a granicą miasta, działka nr 1/2 obręb 34 Krowodrza (działka Skarbu Państwa).


Oto nasza odpowiedź:
W Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ostatnich latach nie było prowadzone postępowanie dotyczące wskazanej nieruchomości.

20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj