Wokół karetek w Starym Sączu
2019-08-02

Otrzymaliśmy następujące pytanie:
Bardzo proszę o informację na jakim etapie jest zamiana karetki S na P w Starym Sączu. W Sądeckim Pogotowiu brakuje lekarzy dyżurujących w karetkach. Dyrekcja planuje zatem zmianę karetki z lekarzem na karetkę bez lekarza.
1. Czy do MUW wpłynęło już odpowiednie pismo w tej sprawie?
2. Jeśli tak, czy MUW wydał już opinię w tej sprawie? Czy zamierza przychylić się do prośby dyrekcji pogotowia?
3. Ile takich wniosków z całej Małopolski wpłynęło od początku roku? Ile takich próśb zostało zaakceptowanych?


Oto nasza odpowiedź:
w sprawie przekwalifikowania specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego ZRM "S" stacjonującego w Starym Sączu na podstawowy ZRM "P" (bez lekarza w składzie) do Wojewody Małopolskiego zwrócił się Starosta Nowosądecki pismem z 18 kwietnia 2019 r., który jest organem tworzącym dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe.
Powodem wystąpienia Starosty Nowosądeckiego były problemy szpitala z zapewnieniem całodobowej obsady lekarskiej z ZRM "S".
W celu oceny zasadności wniosku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pismem z 10 maja 2019 r. wystąpił do Starosty Nowosądeckiego o dodatkowe dane dotyczące działań podjętych w celu zapewnienia całodobowej obsady lekarskiej.
Wniosek Starosty Nowosądeckiego wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami został skierowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do opiniowania przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej pismem z 29 maja 2019 r. (zgodnie z procedurą wymaganą przez Ministra Zdrowia), w zakresie wpływu zmiany ZRM "S" na ZRM "P" w Starym Sączu na dostępność do świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne.
Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej pismem z 18 czerwca 2019 r. wydał pozytywną opinię w kwestii zmiany ZRM "S" na ZRM "P" w Starym Sączu. Należy nadmienić, że na terenie powiatu nowosądeckiego po wprowadzeniu tej zmiany będą funkcjonować 2 ZRM S w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju.
Biorąc pod uwagę wniosek Starosty Nowosądeckiego wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami oraz pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej,  Wojewoda Małopolski podjął decyzję o umieszczeniu proponowanej zmiany ZRM "S" na ZRM "P" w Starym Sączu w aktualizacji "Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne", która została przekazana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do opiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego (Starostów Powiatów województwa oraz Marszałka Województwa), pismem z 1 lipca 2019 r.
Zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Starostę Nowosądeckiego, jednocześnie inni Starostowie i Marszałek Województwa nie zgłosili negatywnych uwag w tej sprawie.
Aktualizacja "Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne", zawierająca zmianę ZRM "S" na ZRM "P" w Starym Sączu została przekazana przez Wojewodę Małopolskiego pismem z 18 lipca 2019 r., do akceptacji przez Ministra Zdrowia.
Minister Zdrowia pismem z 31 lipca 2019 r. zaakceptował planowaną zmianę ZRM "S" na ZRM "P" w Starym Sączu, która zostanie wprowadzona od 1 września 2019 r.
Inne wnioski o zmianę ZRM "S" na ZRM "P", które wpłynęły od początku 2019 r.:
1) Wniosek Dyrektora SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej o przekwalifikowanie ZRM „S” na ZRM „P” w Bochni. (WNIOSEK WYCOFANY)
2) Wniosek Dyrektora Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z o przekwalifikowanie ZRM „S” na ZRM „P” w Zakopanem (WNIOSEK W TRAKCIE ANALIZY).
3) Wniosek Dyrektora Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego o przekwalifikowanie ZRM „S”, stacjonującego w Skale, na ZRM „P” (WNIOSEK W TRAKCIE ANALIZY).

20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj