Wokół „ostrych” i „tępych” dyżurów w szpitalach
2019-07-30

Otrzymaliśmy następujące pytanie:
W związku z materiałem, który przygotowujemy, dotyczącym tępych i ostrych dyżurów w szpitalach, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
Czy do wojewody wpłynęły od regionalnych szpitali wnioski dotyczące wprowadzenia ostrych i tępych dyżurów? Jakich szpitali i jakich oddziałów one dotyczą? Czy zainteresowane szpitale przygotowały harmonogramy ostrych i tępych dyżurów? Czy wojewoda zaakceptował te harmonogramy? Jeśli tak, od kiedy harmonogram takich naprzemiennych dyżurów zacznie obowiązywać, jakie szpitale i jakie oddziały obejmie?


Oto nasza odpowiedź:
Podstawa prawna opracowania harmonogramu „ostrych dyżurów” jest następująca:
Zgodnie z art. 21 a ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 993 tj.):
Wojewoda w porozumieniu z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na wniosek świadczeniodawców udzielających świadczeń na terenie tego oddziału, może ustalić harmonogram funkcjonowania jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (tzw. harmonogram ostrych dyżurów), w warunkach zwiększonej gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia dostępu do tych świadczeń.

W oparciu o zapis ww. ustawy zostały opracowane „Rekomendacje w zakresie organizacji harmonogramów funkcjonowania „ostrych dyżurów”, które zostały przekazane przez Prezesa NFZ do Wojewody Małopolskiego.
Jak wynika z zapisów „Rekomendacji”, inicjatorem opracowania harmonogramu ostrych dyżurów są podmioty lecznicze (szpitale), które zgłaszają Wojewodzie potrzeby w tym zakresie.
Należy zaznaczyć, że harmonogram „ostrych dyżurów” ustalają między sobą minimum dwa podmioty lecznicze (szpitale).
Rolą Wojewody jest opiniowanie przedstawionego harmonogramu „ostrych dyżurów”.
Wnioski podmiotów leczniczych dotyczące opracowania harmonogramu „ostrych dyżurów”:
Zgodnie ze stanem na 31 lipca 2019 r., z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego, o opracowanie harmonogramu „ostrych dyżurów”, wystąpiły tylko dwie jednostki (każda w swojej sprawie, z różnych części województwa, różne specjalności), tj. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie oraz 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie.
1) W odniesieniu do wniosku Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w Tarnowie:
·       wysłaliśmy pismo do dyrektora Szpitala w Tarnowie z prośbą o przygotowanie propozycji harmonogramu „ostrych dyżurów”, w porozumieniu z dyrektorem Szpitala Szczeklika w Tarnowie (minimum dwie jednostki wymagane, aby opracować harmonogram). Szpitale nie przysłały wspólnego wniosku do Wojewody.
·       Po otrzymaniu odpowiedzi, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie zostało zorganizowane spotkanie z udziałem dyrektorów tych dwóch szpitali działających na terenie Tarnowa i dyrektora NFZ w Krakowie. Celem spotkania było zapoznanie się ze stanowiskiem dyrektorów dwóch szpitali z terenu miasta Tarnowa, w kwestii opracowania harmonogramu „ostrych dyżurów”, a także wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących przepisów prawa.
·       Na spotkaniu ustalono, że w sprawie opracowania harmonogramu „ostrych dyżurów” na terenie miasta Tarnowa zasadne będzie opracowanie propozycji harmonogramu przez dyrektorów szpitali lub – jeśli szpitale nie dojdą do porozumienia – prowadzenie dalszych prac i uzgodnień, we współpracy z dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w Tarnowie, dyrektorem Szpitala Szczeklika w Tarnowie oraz z dyrektorem NFZ w Krakowie, w oparciu o przygotowane analizy.
2) W odniesieniu do wniosku Dyrektora 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie:
·       Wysłaliśmy pismo do dyrektora 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie z prośbą o przygotowanie propozycji harmonogramu „ostrych dyżurów” na oddziałach okulistyki, w porozumieniu z dyrektorem minimum jednego szpitala (odpowiedź jeszcze nie została udzielona).

20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj