Wokół alertów pogodowych
2019-07-29

Otrzymaliśmy następujące pytania:
Ile alertów do tej pory dostali mieszkańcy Małopolski? Ile tylko w lipcu) /ile z nich okazało się zasadnych, a ile nie sprawdziło się?
- czy planowane jest podzielenie alertów wojewódzkich na powiatowe z tego powodu, że często sprawdzają się one tylko dla części województwa?
- jak Państwo oceniacie skuteczność alertów?


Oto nasza odpowiedź:
Od początku uruchomienia aplikacji ALERT RCB (tj. lipca 2018 roku)  mieszkańcy Małopolski otrzymali 12 powiadomień, a w lipcu tego roku 4 powiadomienia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 12 grudnia 2018 r. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w przypadku wysyłania „ALERTU RCB” „(…) określa obszar przez wskazanie identyfikatora województwa albo identyfikatora powiatu”. 
System SMS-owego powiadamiania „ALERT RCB” jest wykorzystywany tylko w sytuacjach, kiedy występuje duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi na znacznym obszarze.
Wojewoda wnioskuje do Dyrektora RCB o wysłanie  ALERTU RCB w oparciu o katalog i parametry zagrożeń oraz w oparciu o analizę zagrożenia, a decyzję podejmuje Dyrektor RCB.
Aktualnie katalog przykładowych zagrożeń, dla których wysyłany jest „ALERT RCB”, odnosi się do zagrożeń hydrologicznych, zagrożeń meteorologicznych, awarii przemysłowych i pożarów, zamachów terrorystycznych, epidemii oraz zagrożeń dla Polaków za granicą.

20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj