ŚDS-y w powiatach tatrzańskim i nowotarskim
2019-07-09

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe w związku z podpisaniem umów dotyczących rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Uprzejmie prosimy o szerszą informację na temat ośrodków i wsparcia dla nich, w powiatach tatrzańskim i nowotarskim.


Oto nasza odpowiedź:

Dotacja z rezerwy celowej pozwoli na utworzenie dwóch nowych ośrodków: środowiskowego domu samopomocy w Zakopanem oraz środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Czarny Dunajec.
Dotychczas w powiecie tatrzańskim nie było ŚDS-u. Przyznana w 2019 roku dotacja dla powiatu tatrzańskiego jest przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej. Po wybudowaniu obiektu efektem będzie utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zakopanem przeznaczonego dla 30 uczestników.
Powiat nowotarski w ramach przyznanych środków zamierza dokonać zakupu wyposażenia dla nowo utworzonego środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Czarny Dunajec (planowana lokalizacja: Czerwienne), dla 33 osób (w tym 7 miejsc przeznaczonych dla osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi). Zadanie planowane jest we współpracy z podmiotem niepublicznym, po ogłoszeniu konkursu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie.
Istniejąca infrastruktura zabezpiecza potrzeby pełnoletnich osób niepełnosprawnych na terenie i  w  pobliżu trzech miast powiatu: Nowy Targ, Szczawnica i Rabka-Zdrój. Brak jest natomiast tego typu ośrodków wsparcia w rejonach wiejskich położonych w obrębie gminy Czarny Dunajec, a sąsiadujących z powiatem tatrzańskim.
Ze względu na rozległość terytorialną oraz górzystą topografię powiatu nowotarskiego, utworzenie nowego ośrodka, ułatwi dostęp do jego usług osobom z zaburzeniami psychicznymi.

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj