Wokół stanu powietrza w Skawinie
2019-07-15

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Przygotowuję w tej chwili artykuł na temat planowanych przez Państwa działań w sprawie emisji zarejestrowanych na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie. W związku z tym chciałbym zadać kilka pytań:
- Co dokładnie będzie badał powołany przez Wojewodę zespół? Czy chodzi o poprawność działania urządzeń pomiarowych, czy szerzej - rzeczywiste wysokości stężeń i przyczyny problemu?
- Kto dokładnie będzie zasiadał w zespole?
- Jaki jest plan działania zespołu? Kiedy można spodziewać się wyników jego działania?


Oto nasza odpowiedź:

Zespół zadaniowy został powołany w związku z niepokojącymi sygnałami medialnymi i społecznymi dotyczącymi stanu powietrza w Skawinie w kontekście publikacji wyników pomiarów przeprowadzonych z ramienia UMiG Skawina. Podczas roboczego spotkania, które miało miejsce w ostatni piątek, ustalono, że jak najszybciej próbki z danego terenu zostaną pobrane. Po przygotowaniu ich analizy przez WIOŚ zespół spotka się i omówi wyniki. Od tych wyników uzależnione są więc dalsze działania.

W przypadku zagadnień związanych z ochroną powietrza kluczową i ekspercką rolę odgrywa oczywiście WIOŚ jako służba uprawniona do prowadzenia stosownych pomiarów. Zespół będzie w głównej mierze wspierał te działania. Powołanie zespołu zadaniowego czy roboczego, zajmującego się określonym tematem, jest standardowym działaniem służącym usprawnieniu wymiany informacji oraz lepszej koordynacji działań. Chodzi też o rozszerzoną i pogłębioną analizę tematu, choćby z uwzględnieniem aspektów prawnych czy formalnych danego zagadnienia.  Dlatego w skład zespołu dotyczącego Skawiny weszli np. dyrektorzy Wydziału Prawnego i Nadzoru czy Rolnictwa (będącego – zgodnie z regulaminem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – wydziałem wiodącym we współpracy z WIOŚ).

Zarządzenie powołujące zespół jest tutaj opublikowane


20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj