Wokół sprawy budowy wieży telekomunikacyjnej w Nowej Wsi
2019-07-11

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

W związku z zamiarem budowy wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową przez firmę Emitel S.A. w miejscowości Nowa Wieś (gmina Kęty, powiat oświęcimski, województwo małopolskie) zwracam się do wojewody z pytaniami:
- mieszkańcy Nowej Wsi wysłali do wojewody oficjalną petycję protestacyjną z 1300 podpisami, w której to sprzeciwiają się budowie wieży. Jakie jest stanowisko wojewody w tej sprawie?
- starosta oświęcimski nie wydał pozwolenia na budowę wieży firmie Emitel S.A. z uwagi na niezgodność inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty. Firma ta odwołała się od tej decyzji właśnie do urzędu wojewody. Jaka będzie decyzja wojewody w tej sprawie?Oto nasza odpowiedź:

Przedstawiciel Komitetu „Nie dla wieży telekomunikacyjnej w Nowej Wsi gm. Kety”, będący jednocześnie stroną postępowania, skierował do Wojewody Małopolskiego  wniosek (w związku ze złożonym wcześniej odwołaniem od decyzji starosty) o utrzymanie decyzji Starosty Oświęcimskiego w mocy. Do pisma dołączone zostały kserokopie dokumentów, m.in. „listu protestacyjnego Komitetu „Nie dla wieży telekomunikacyjnej w Nowej Wsi gm. Kety”, podpisanego przez wiele osób. Dokumentacja ta została włączona do akt sprawy postępowania odwoławczego prowadzonego w związku z odwołaniem inwestora od negatywnej decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej i zostanie we właściwym trybie rozpatrzona w ramach postępowania.

Postępowanie odwoławcze się toczy, decyzja nie została jeszcze wydana, zatem nie jest obecnie możliwe udzielenie odpowiedzi, jaka decyzja zapadnie.

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj