Zgłoszenia dotyczące podejrzenia prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub środka odurzającego
2019-06-23

Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:
Chcemy napisać artykuł, który będzie także kampanią społeczną dotyczącą uczulenia społeczeństwa, by reagowali, gdy ktoś pijany wsiada za kółko zgodnie z kampanią prowadzoną przez policję pod nazwą „nie reagujesz, akceptujesz”.
Potrzebujemy do tego pewnych liczb i statystyk.

1. Ile w roku 2018 i 2019 (do możliwe najpóźniejszego miesiąca) zostało przyjętych zgłoszeń przez centrum powiadamiania ratunkowego dotyczące podejrzeń, że pojazdem może kierować osoba będąca pod wpływem alkoholu?
2. Ile z powyższych zgłoszeń zostało przekazanych Policji?
3. Ilu rozmówców z powyższych zgłoszeń zostało przełączonych bezpośrednio do dyżurnego policji a ile zostało wysłane do dyżurnego przez wewnętrzny system powiadamiania bez przełączania rozmowy?


Oto nasza odpowiedź:
Jeśli chodzi o Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie, to łączną liczbę zgłoszeń zasadnych na numer alarmowy 112 i 997 (w 2018 r. zakończył się proces przełączania numeru alarmowego 997 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego – zgłoszenia kierowane na numer 997 są odbierane przez operatorów numerów alarmowych w CPR) w latach 2018 oraz 2019 przedstawia tabela.

Należy zaznaczyć, że wszystkie zgłoszenia zakwalifikowane jako zasadne zostały przekazane do Policji w formie elektronicznej za pomocą Systemu Informatycznego CPR (SI CPR).
W kwestii zgłoszeń przekazanych wraz z rozmową do dyspozytorów Policji, SI CPR nie wyszczególnia liczby tego typu połączeń. Operatorzy numerów alarmowych łączą rozmowy zgłaszającego z Policją jedynie w sytuacjach dynamicznych (ucieczka, pościg).

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj