Wokół Projektu Ustawy o zmianie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym
2019-06-10

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Wypowiedź odnośnie Projektu Ustawy o zmianie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym.  
•    Będąc wojewoda w jednym z najbardziej zanieczyszczonych województw czy ma Pan wrażenie, że te plany oczyszczania powietrza pomaga w walce ze smogiem?
•    Czy będą bardziej efektywne niż te, które obowiązują teraz?
•    Czy to dobrze, że będzie je przygotowywał Zarząd Województwa, a nie burmistrz czy prezydenci poszczególnych miast?
•    Czy są Państwo przygotowani na większą ilość pracy i co za tym idzie odpowiedzialności, bo plan będzie trzeba wprowadzić i koordynować w każdej gminie


Oto nasza odpowiedź:

W odpowiedzi na zadania pytania, uprzejmie informujemy:
Ad 1
Województwo małopolskie jest liderem w zakresie wdrażania programów ochrony powietrza. Od roku 2013 instytucje odpowiedzialne za ochronę powietrza (Urząd Marszałkowski, WIOŚ i WFOŚ) skupiły się na tworzeniu i egzekwowaniu planów ograniczania emisji do powietrza. Doświadczenie wskazuje, że miasta które realizują założenia programowe (np. Kraków, Tarnów a ostatnio też Zakopane) osiągają poprawę jakości powietrza, choć nie jest to jeszcze poziom oczekiwany, gdyż pełny cykl naprawczy, przy pełnej mobilizacji trwa 10 lat. Należy podkreślić, że wojewódzki program ochrony powietrza jest warunkiem koniecznym lecz niewystarczającym w walce ze „smogiem”.
Ad 2
Będą bardziej efektywne, gdyż wzorem województwa małopolskiego w całym kraju wprowadzą wymierne zadania, które gminy będą musiały uwzględnić w programach gminnych. Skuteczność wdrażania wojewódzkich programów ochrony powietrza od 2017 roku coraz bardziej wspierają przepisy centralne (rozporządzenie w/s jakości kotłów na paliwa stałe, rozporządzenie w/s jakości paliw stałych czy ustawa o monitorowaniu paliw oraz przygotowywana ustawa o inwentaryzacji urządzeń grzewczych małej mocy) Warto podkreślić, iż dzięki poprawnie przygotowanemu programowi wojewódzkiemu, jak dotąd tylko w Małopolsce, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska karze gminy za niepełne wywiązywanie się z obowiązku ograniczania emisji do powietrza.
Ad 3
Wójt, burmistrz czy prezydent dostosuje lokalny program do założeń wojewódzkich, zwracając większą niż dotąd uwagę na funkcjonowanie w gminie aktywnych baz obejmujących charakterystykę urządzeń grzewczych – chodzi o wyliczenie dla każdego budynku lub mieszkania emisji poszczególnych zanieczyszczeń, przed i po wymianie uciążliwego urządzenia grzewczego.  Musi też usprawnić kontrolę nad tymi urządzeniami w zakresie poprawnego sposobu spalania paliw stałych. Za skuteczność rozliczał go będzie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
Ad 4
Jesteśmy na to przygotowani gdyż działania tego typu prowadzimy w naszym województwie od pięciu lat a nasi specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska konsultują projekty nowych przepisów z ministerstwami.


20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj