Wokół ostrych i tępych dyżurów w Małopolsce
2019-06-06

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Pytałam Państwa jakiś czas temu o ostre i tępe dyżury. Dowiedziałam się wówczas, że do końca maja nad szczegółami pracuje specjalnie powołany zespół w centrali NFZ. Ponieważ mamy już czerwiec, chciałabym ponowić pytanie – czy w Państwa województwie rozważane jest wprowadzenie ostrych i tępych dyżurów? Czy wpłynęły już wnioski z placówek, które chciałyby zrezygnować z pełnienia dyżurów non–stop? Czy trwają prace nad harmonogramami takich dyżurów?  Czy są one w ogóle możliwe do wprowadzenia w Państwa regionie? Jeśli tak – to jak i gdzie, od kiedy, jakie szpitale miałyby objąć?


Oto nasza odpowiedź:

Zgodnie z art. 21 a znowelizowanej ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 z późn. zm.):
Wojewoda w porozumieniu z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na wniosek świadczeniodawców udzielających świadczeń na terenie tego oddziału, może ustalić harmonogram funkcjonowania jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (tzw. „harmonogram ostrych dyżurów"), w warunkach zwiększonej gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia dostępu do tych świadczeń.
W oparciu o ww. zapis, Prezes NFZ przekazał do Wojewody Małopolskiego "Rekomendacje w zakresie organizacji harmonogramów funkcjonowania ostrych dyżurów". Jak wynika z zapisów tego dokumentu:
- inicjatorem opracowania harmonogramu ostrych dyżurów są podmioty lecznicze (Szpitale), które zgłaszają Wojewodzie potrzeby w tym zakresie
- harmonogram "ostrych dyżurów" ustalają między sobą minimum dwa podmioty lecznicze (Szpitale)
- Rolą Wojewody jest opiniowanie przedstawionego harmonogramu "ostrych dyżurów"
Zgodnie ze stanem na 7 czerwca 2019 r., do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o opracowanie harmonogramu „ostrych dyżurów”, wystąpiły tylko dwie jednostki tj. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie oraz 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie.
Aktualnie nadal trwają analizy i prowadzona jest korespondencja z ww. szpitalami w związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi.
Planowane jest także spotkanie z udziałem Dyrektorów wspomnianych szpitali oraz Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań dla wnioskowanego obszaru.

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj