Wokół sprawy odkomarzania w Małopolsce
2019-06-10

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Czy planowana jest rządowa pomoc dla terenów dotkniętych przez powódź - które teraz zmagają się z plagą komarów, czy jest możliwość sfinansowani oprysków na komary z samolotu. Z informacji jakie mam od samorządowców gmin na to nie stać a te opryski, które finansują gminy są niewystarczające. Chodzi tu przede wszystkim o teren Powiśla Dąbrowskiego.


Oto nasza odpowiedź:

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 t.j.), tzw. odkomarzanie jest zadaniem własnym gminy i powinno zostać sfinansowane przede wszystkim z budżetu gminy.
W budżecie jednostek samorządu terytorialnego tworzone są rezerwy celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na ten moment wpłynęły 4 wnioski JST o przekazanie środków finansowych na odkomarzanie. Ponadto jeden wniosek został przekazany bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Wojewoda Małopolski otrzymał wspomniany wniosek jedynie do wiadomości.
Sytuacja dotycząca województwa małopolskiego oraz problemu odkomarzania jest obecnie analizowana w naszym Urzędzie, także w zakresie możliwości udzielenia wsparcia finansowego na realizację tego zadania.

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj