Wokół sprawy pacjentów z zagranicy leczonych w małopolskich szpitalach
2019-06-07

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Szpitale borykają się z problemem nieuczciwych pacjentów z zagranicy, którzy nie płacą za wykonane usługi medyczne.
Stąd prośba o pomoc w ustaleniu kilku kwestii.
Czy dyrektorzy szpitali zgłaszają do państwa ten problem? Czy posiadacie Państwo listę placówek, które mają nieuregulowane rachunki? Na jaką kwotę? Dla których szpitali jest to największy problem?
Co mogą zrobić szpitale, aby ściągnąć dług?

Oto nasza odpowiedź:

Jeśli chodzi o pytanie dotyczące problemu, z jakim borykają się szpitale - związanego z „nieuczciwymi pacjentami z zagranicy, którzy nie płacą za wykonane usługi medyczne”, przekazuję, że dyrektorzy małopolskich szpitali nie zgłaszają tego problemu do Wojewody Małopolskiego, tym samym nie mamy listy placówek, które mają nieuregulowane rachunki.
Natomiast Ministerstwo Zdrowia w kwietniu 2019 roku zwróciło się do Wojewody o przekazanie informacji dotyczących liczby przypadków i wartości udzielonych świadczeń zdrowotnych cudzoziemcom nieposiadającym prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu oceny skali i dynamiki tego zjawiska w podmiotach, które prowadzą szpitale w województwie małopolskim.
Na podstawie uzyskanych informacji możemy podać, że w 2018 roku wartość udzielonych świadczeń wyniosła: 3 170 418,27 zł,  z tego odzyskano: 159 514,07 zł – świadczenia pokryte przez towarzystwa ubezpieczeniowe, 2 268 103,09 – świadczenia pokryte przez pacjentów lub ich opiekunów, przy czym kwoty odzyskane mogą dotyczyć również kosztów z poprzednich lat.
Następnie dosłaliśmy dopełnienie odpowiedzi:
W uzupełnieniu poprzedniej informacji przekazuję, że na podstawie uzyskanych informacji o świadczeniach udzielonych cudzoziemcom w 2018 roku największy problem dotyczył następujących placówek w woj. małopolskim:
1.    SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE - wartość udzielonych świadczeń wyniosła: 1 315 000 zł., z tego odzyskano 860 000 zł (świadczenia pokryte przez pacjentów lub ich opiekunów).
2.    5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie wartość udzielonych świadczeń wyniosła: 96 270,93 zł., z czego odzyskano kwotę 31 872 zł. (świadczenia pokryte przez pacjentów lub ich opiekunów i towarzystwa ubezpieczeniowe).
3.    SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.DIETLA W KRAKOWIE wartość udzielonych świadczeń wyniosła: 27 999 zł., z tego odzyskano 4 525 zł. (świadczenia pokryte przez pacjentów lub ich opiekunów i towarzystwa ubezpieczeniowe).
4.    Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wartość udzielonych świadczeń wyniosła: 24 967,86 zł., z czego odzyskano kwotę 13 670,08 zł. (świadczenia pokryte przez pacjentów lub ich opiekunów).

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj