Wokół zbywania mienia należącego do Skarb Państwa
2019-05-27

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Z sygnałów napływających do Związku Powiatów Polskich wynika, że „w ostatnim czasie liczne wnioski osób zainteresowanych nabyciem mienia należącego do Skarbu Państwa są rozpatrywane negatywnie z uwagi na to, że wojewoda nie wyraża zgody na sprzedaż". Uzasadnienie braku zgody oparte jest na argumencie mówiącym o tym, iż zasadnym jest wstrzymanie się ze zbywaniem nieruchomości do czasu sprecyzowania zasad, w oparciu o które odbywać się ma gospodarowanie tymi nieruchomościami - podaje Związek.
W związku z tym uprzejmie proszę o odpowiedzi na pytania:
1. Czy potwierdzają Państwo, że w ostatnim czasie liczne wnioski osób zainteresowanych nabyciem mienia należącego do Skarbu Państwa są rozpatrywane negatywnie z uwagi na to, że wojewoda nie wyraża zgody na sprzedaż? Czy takich sytuacji jest więcej w ostatnim czasie, a jeśli tak, to mniej więcej od kiedy i orientacyjne o ile więcej?
2. Co jest powodem nasilenia się tego rodzaju sytuacji?
3. Czy mogę prosić o kilka przykładów z ostatniego czasu, dot. nieruchomości, co do których wojewoda nie wyraził zgody na sprzedaż?


Oto nasza odpowiedź:

Wojewoda Małopolski nie wstrzymuje zbywania nieruchomości Skarbu Państwa do czasu sprecyzowania zasad, w oparciu o które ma się odbywać gospodarowanie tymi nieruchomościami, choć owszem w tym momencie oczekujemy na opracowanie przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, a następnie przyjęcie przez Radę Ministrów - polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (art. 10a ustawy o gospodarce nieruchomościami). Niewątpliwie ten dokument może wpłynąć na ukształtowanie nowego spojrzenia na tę tematykę, a jednocześnie powinien ujednolicić praktykę w całym kraju.
Generalnie sprzedaż nieruchomości państwowej, prowadząca do trwałego wyzbycia się danego składnika majątkowego, powinna zostać poddana ścisłej kontroli pod względem uzasadnienia i rachunku ekonomicznego. Jeżeli zatem zbycie nieruchomości Skarbu Państwa jest gospodarczo uzasadnione (art. 12 ugn), to Wojewoda Małopolski wyraża taką zgodę.

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj