Zadania Państwowej Straży Rybackiej
2019-05-27

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Proszę o informację na temat stanu obecnej sytuacji w związku z rozlewiskami powodziowymi i podtopieniami - w jakim zakresie PSR kontroluje obecnie sytuację - czy występują okoliczności zagrożenia skażenia ryb w rzekach i zbiornikach, które uległy zalaniu wodami wezbranych rzek.
Czy nadzorowane rzeki i obiekty z zasobami ryb - są pod kontrolą PSR i gdzie można spotkać wzmożone kontrole prewencyjne?


Oto nasza odpowiedź:
Państwowa Straż Rybacka kontroluje „rozlewiska powodziowe i podtopienia”, w zakresie art. 19 ustawy o rybactwie śródlądowym.
PSR nie ma kompetencji i nie jest odpowiednim organem do stwierdzania „okoliczności zagrożenia skażenia ryb w rzekach i zbiornikach”. Zauważone w trakcie kontroli niepokojące zjawiska zgłaszane są przez PSR do odpowiednich służb.
PSR kontroluje powierzchniowe wody śródlądowe na terenie woj. małopolskiego w zakresie uprawnień posiadanych na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym. PSR nie będzie wskazywać miejsc kontroli, żeby nie uprzedzić osób, które dopuszczają się łamania ww. ustawy.

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj