Wokół wniosku o dofinansowanie budowy szkoły w Czernichowie
2019-05-21

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

- Na jakim etapie rozpatrywania jest wniosek o dofinansowanie budowy szkoły w Czernichowie z rezerwy ogólnej budżetu państwa złożony przez wójta gminy Czernichów?
- Jaka jest realna kwota  przewidziana na ten cel?
- Kiedy może zostać uruchomione ewentualne dofinansowanie?Oto nasza odpowiedź:

Wojewoda Małopolski wystąpił z wnioskiem z 20 lutego 2019 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania z rezerwy ogólnej budżetu państwa kwoty 1 713 747 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przywołanego zadania.
Następnie na prośbę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 4 marca br. przesłano uszczegółowiony harmonogram realizacji zadania. Kancelaria następnie poprosiła o kolejne uszczegółowienia harmonogramu, które zostało przesłane do KPRM 2 kwietnia br.

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj