Wokół Muzeum Gen. Andersa w Krakowie
2019-05-17

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Niemal rok temu wojewoda Piotr Ćwik wraz z rektorem UP w Krakowie prof. Kazimierzem Karolczakiem skierowali do premiera Mateusza Morawieckiego list z prośbą o poszukanie środków na finansowanie w Krakowie Muzeum gen. Andersa.
Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Czy premier Morawieckie wyraził zainteresowanie finansowaniem Muzeum gen. Andersa?
2. Czy wskazał źródła tego finansowania?
3. Czy wojewoda interesował sprawą inne jednostki rządowe, np. MKiDN i MSZ? Jakie były ich odpowiedzi?
4. Czy wiadomo, jakie będą koszty powołania i rocznego funkcjonowania Muzeum gen. Andersa?
5. Czy podjęto starania celem pozyskania miejsca dla Muzeum gen. Andersa? Czy nadal w grę wchodzi budynek dawnego dworca PKP w Krakowie?
6. Jakie dalsze kroki zamierza podjąć Pan wojewoda w celu uzyskania pieniędzy na Muzeum gen. Andersa?


Oto nasza odpowiedź:

Podtrzymywanie pamięci jest bieżącym zadaniem nas wszystkich i może być wyrażane w zróżnicowany sposób, na co dzień. Tworzenie każdego muzeum jest natomiast zadaniem złożonym i długoterminowym. Podpisany list był wyrazem woli sygnatariuszy, aby Muzeum Gen. Andersa w Krakowie powstało. Był to swego rodzaju pierwszy krok. Jak każdy list intencyjny, wyrażał on to, że sygnatariusze podejmować będą działania ukierunkowane na powstanie Muzeum i będą przekonywać do tego tematu jak najwięcej osób i podmiotów. To w pewnym sensie tworzenie symbolicznego gruntu pod budowę tegoż Muzeum. Takie starania były i będą podejmowane także przez Wojewodę Małopolskiego choćby poprzez spotkanie, które jest niebawem planowane, a na którym temat zostanie ponownie omówiony.

Prezes Rady Ministrów przychylnie odniósł się do inicjatywy powołania Muzeum Gen. Andersa. Poinformował przy tym, że dofinansowanie tego przedsięwzięcia może być udzielone jedynie ze środków będących w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezes Rady Ministrów przekazał zatem pismo Wojewody Małopolskiego i Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W odpowiedzi Minister Kultury poinformował Wojewodę Małopolskiego i Rektora UP, że w pełni popiera wszelkie inicjatywy mające na celu zachowanie i promocję wiedzy o wybitnych Polakach. Jednakże z uwagi na zaangażowanie się Ministerstwa w inne projekty obecnie nie może wesprzeć finansowo tej inicjatywy.

Koszty rocznego funkcjonowania Muzeum nie są znane. Wnioskowana dotacja w wysokości 100 tys. zł miała być przeznaczona na digitalizację zbiorów będących w posiadaniu Centrum Dokumentacji Zsyłek Wpędzeń i Przesiedleń oraz przyspieszenie ich opracowania badawczego. Pan Wojewoda i Pan Rektor nie podjęli jeszcze decyzji o ewentualnych dalszych działaniach w tej kwestii. Sprawa będzie dalej analizowana i omawiana choćby na wspomnianym planowanym spotkaniu. Wspólną intencją Wojewody Małopolskiego i Rektora UP było budowanie stronnictwa przychylnego idei Muzeum Andersa w Krakowie. To działanie będzie kontynuowane.


20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj