Wokół kwalifikacji zawodowej
2019-04-25

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:


Zwracam się z prośbą o udostępnienie danych ilościowych odnośnie ilości osób które ukończyły 

kwalifikacje występną oraz szkolenie okresowe w roku 2018. Prosimy o dane w zakresie

Kwalifikacja wstępna

- w zakresie przewozu rzeczy

- w zakresie przewozu osób

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

- w zakresie przewozu rzeczy

- w zakresie przewozu osób

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

- w zakresie przewozu rzeczy

- w zakresie przewozu osób


Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca

- w zakresie przewozu rzeczy

- w zakresie przewozu osób

Ilość ośrodków zarejestrowanych w Waszym województwie

Ilość osób, które ukończyły szkolenie okresowe.

Prosimy o odpowiedź w trybie zapytania prasowego. Jeżeli nie zamierzacie Państwo odpowiedzieć

proszę o przesłanie pisemnej odmowy wraz z uzasadnieniem w terminie 3 dni od daty otrzymania

pisma.

Oto nasza odpowiedź:

  1. Liczba świadectw kwalifikacji zawodowej wydanych przez Wojewodę Małopolskiego w 2018 r.: 

  • Kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E = 186 świadectwa kwalifikacji zawodowej; 

• Kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E = 20 świadectw kwalifikacji zawodowej;

• Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E = 2092 świadectw kwalifikacji zawodowej;

• Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E = 294 świadectw kwalifikacji zawodowej;

• Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E = 1 świadectwo kwalifikacji zawodowej;

• Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E = 11 świadectw kwalifikacji zawodowej;

• Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E = 50 świadectwa kwalifikacji zawodowej;

• Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E = 114 świadectw kwalifikacji zawodowej;

  Łącznie, w 2018 r. wydano 2768 świadectw kwalifikacji zawodowej osobom, które ukończyły odpowiednią kwalifikację. 

    2. Liczba świadectw kwalifikacji zawodowej wydanych w 2018 r. przez ośrodki szkolenia w związku z przeprowadzeniem szkoleń okresowych: 

  W związku z ukończonymi szkoleniami okresowymi w ośrodkach szkolenia kierowców wpisanych do rejestru Wojewody Małopolskiego w 2018 r. wydano łącznie 8.709 świadectw kwalifikacji zawodowej, potwierdzających ukończenie ww. szkoleń. 

  3. Liczba przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz ośrodków doskonalenia techniki jazdy wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego, wg stanu na 23 kwietnia 2019 r. 

W województwie małopolskim do rejestru wpisanych jest 57 przedsiębiorców prowadzących 53 ośrodki szkolenia kierowców oraz 1 ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia podstawowego. 

20190320 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj