Wokół sprawy dyrektora szkoły w Brzeszczach
2019-03-18

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Chcielibyśmy uzyskać informacje odnośnie decyzji wojewody ws. konkursu na dyrektora szkoły w Brzeszczach (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach, ul. Szkolna 6:
1.  Czy wojewoda wstrzymał konkurs na dyrektora ww. szkoły?
2. Jeśli tak to jak uzasadnia swoją decyzję i na jakiej podstawie ją podjął?

Oto nasza odpowiedź:
W związku z poruszonym przez Panią Redaktor tematem Wojewoda Małopolski – jako organ nadzoru – prowadzi postępowanie nadzorcze. Innymi słowy – badamy sprawę. Na tym etapie czekamy na wyjaśnienia Burmistrza.
Jest to standardowe postępowanie w takich sytuacjach, jeśli mamy wątpliwości dotyczące legalności (zgodności z prawem) badanych zarządzeń i wstępnej oceny, że dany akt może być dotknięty wadą uzasadniającą stwierdzenie jego nieważności. Wstrzymanie wykonania zarządzeń jest koniecznością w sytuacjach, gdy chodzi o to, że ich wykonanie mogłoby mieć trudne do naprawienia skutki.

20190320 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj