Wokół panelu obywatelskiego w sprawie pomnika AK
2019-02-28

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Bardzo proszę o informację, jaką interwencję podjął wojewoda w związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa o panelu obywatelskim w sprawie pomnika AK, jaki może być jej efekt i na jakim etapie jest obecnie to zaangażowanie wojewody.

Oto nasza odpowiedź:
Uchwała nr VI/93/19 Rady Miasta Krakowa z 30 stycznia 2019 r. ws. konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej wpłynęła do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 6 lutego. Mamy 30 dni na jej ocenę nadzorczą.
Ponieważ po wstępnej ocenie nadzorczej tej uchwały, mamy wątpliwości dotyczące jej zgodności z prawem, w ubiegłym tygodniu (20 lutego) zawiadomiliśmy Radę Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności tejże uchwały i zarazem prosząc Radę o zajęcie stanowiska i przedstawienie wyjaśnień w terminie do 27 lutego.
Odpowiedź otrzymaliśmy – aktualnie ją analizujemy.
Finalna ocena nadzorcza będzie możliwa po jej zakończeniu, w przyszłym tygodniu.

20190320 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj