Wokół doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
2019-03-08

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Przesyłam pytania dotyczące nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych:
1. Podobno ratownicy medyczni muszą w ciągu 5-cio letniego okresu zdobyć 200 punktów edukacyjnych. Rozporządzenie min. Zdrowia z października 2017 zmieniło uściślanie przyznawania tych punktów. Mamy informację, że kilku tysiącom ratowników w Polsce grozi utrata prawa do wykonywania zawodu, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem nie są już w stanie dorobić punktów za okres 2014-2018, a to jest okres, który obecnie jest rozliczany.
2. Jaka jest skala tego problemu w woj. Małopolskim – Krakowie? Czy ratownicy się kontaktowali i mówili o problemie? Czy są jakieś plany rozwiązania tego problemu?

Oto nasza odpowiedź:
1. Pięcioletni okres edukacyjny przeznaczony na zbieranie 200 punktów edukacyjnych był wprowadzony już w 2008 r. Nie jest to nowość dla ratowników medycznych. Już wcześniej zdarzało się, że ratownik medyczny nie zdążył zebrać 200 punktów, tym samym nie zrealizował obowiązku doskonalenia zawodowego. Nie jest to zależne od regulacji nowego rozporządzenia.
2. Nowe rozporządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (z 2017 r.) jedynie uporządkowało (nie wprowadziło) zasady przyznawania odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych za daną formę samokształcenia. Przepisy prawa – i teraz, i wcześniej – nigdy nie wskazywały na możliwość „dorabiania” punktów po zakończeniu danego okresu edukacyjnego.
3. Nowy przepis w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który wszedł w życie w czerwcu 2018 r., mówi o potwierdzaniu realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego przez uzyskanie 200 punktów edukacyjnych w karcie doskonalenia zawodowego przez wojewodę. Poprzednie okresy edukacyjne potwierdzał pracodawca w karcie doskonalenia zawodowego.
4. Ratownicy nie posiadają „prawa wykonywania zawodu”, więc go nie tracą. Ratownicy nie mają bowiem samorządu zawodowego. Tak więc niepotwierdzenie obowiązku doskonalenia zawodowego nie wpływa na utratę „prawa wykonywania zawodu”.
5. Większość książeczek, które trafiły do zatwierdzenia do MUW, były zatwierdzone wcześniej przez pracodawcę.
6. Do tej pory do MUW wpłynęło ok. 100 kart doskonalenia zawodowego do potwierdzenia obowiązku doskonalenia zawodowego, z czego większość odesłano do właścicieli w celu wyjaśnienia nieścisłości.  W jednym przypadku nie potwierdzono obowiązku doskonalenia zawodowego. 25 kart zatwierdziliśmy.
7. Ratownicy medycznie nie kontaktowali się z nami w tej sprawie, nie zgłaszali problemów.20190320 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj