Wokół organizacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w powiecie olkuskim po 31 marca 2019 roku
2019-03-04

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Zostałam poinformowana przez pracowników szpitala w Olkuszu, że placówka będzie wyeliminowana z konsorcjum podmiotów, które od 1 kwietnia br. będzie realizowało zadania ratownictwa medycznego w województwie małopolskim. Placówka spełnia wszystkie wymogi prawne, zatrudnia wykwalifikowany i doświadczony personel, posiada sprzęt i infrastrukturę niezbędną do działania w systemie ratownictwa medycznego. Zarząd szpitala uważa, że dotychczasowy model współpracy ratownictwa medycznego z Nowym Szpitalem w Olkuszu najlepiej służy mieszkańcom, gwarantuje im zabezpieczenie w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zespoły ratownictwa medycznego należące do olkuskiej placówki, są profesjonalnie przygotowane do pełnienia swojej misji, znają najlepiej szpital i okolice. Utrzymanie ratownictwa przy szpitalu to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.
W związku z tą sprawą mam kilka pytań:
1. Dlaczego olkuski szpital będzie wyeliminowany z konsorcjum podmiotów, które od 1 kwietnia br. będzie realizowało zadania ratownictwa medycznego w województwie małopolskim?
2. Z jakimi zmianami w szpitalu się to wiąże?
3. Co te zmiany oznaczają dla pacjentów?
4. Czy ratownicy obecnie zatrudnieni w olkuskiej placówce zostaną na stanowiskach, czy zostaną zatrudnieni nowi pracownicy?
Czy zmiana nie zaszkodzi bezpieczeństwu pacjentów szpitala?


Oto nasza odpowiedź:
Wojewoda Małopolski nie decyduje o strukturze konsorcjum podmiotów, które realizują zadania z zakresu ratownictwa medycznego. Nie jest też organem założycielskim żadnego szpitala, więc nie ma wpływu na politykę kadrową szpitali i jej nie ocenia.

Wojewoda, zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, wskazuje miejsce stacjonowania, rodzaj i liczbę Zespołów Ratownictwa Medycznego na terenie województwa. Opracowany Plan Ratownictwa Medycznego zawiera rozwiązania optymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów. Plan ten nie wskazuje jednak świadczeniodawców, bo ich wskazanie nie jest rolą Wojewody czy funkcją Planu Ratownictwa Medycznego.
Świadczeniodawców wyłania natomiast w ramach konkursu ofert Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie Planu PRM. Konkurs ogłoszony przez NFZ określa standardy, które musi spełnić ZRM. Podmioty, które przystępują do konkursu, winny spełniać określone standardy, przy czym prowadzone przez te podmioty ewentualne działania reorganizacyjne czy wypracowywanie kształtu konsorcjum, które przystępuje do konkursu – nie należą do kompetencji Wojewody. Rolą Wojewody jest – jak podaliśmy wcześniej – wskazać miejsce stacjonowania, rodzaj i liczbę ZRM na terenie województwa.


Oświadczenie w tej sprawie jest też na naszej stronie

20190307 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj