Wokół uchwały Rady Miasta Krakowa ws. konsultacji społecznych dot. uczczenia pamięci żołnierzy AK
2019-03-05

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Bardzo proszę o informację, jaką interwencję podjął wojewoda w związku z uchwałą rady Miasta Krakowa o panelu obywatelskim w sprawie pomnika AK, jaki może być jej efekt i na jakim etapie jest obecnie to zaangażowanie wojewody.


Oto nasza odpowiedź:

Uchwała nr VI/93/19 Rady Miasta Krakowa z 30 stycznia 2019 r. ws. konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej wpłynęła do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 6 lutego. Mamy 30 dni na jej ocenę nadzorczą.

Ponieważ po wstępnej ocenie nadzorczej tej uchwały, mamy wątpliwości dotyczące jej zgodności z prawem, w ubiegłym tygodniu (20 lutego) zawiadomiliśmy Radę Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności tejże uchwały i zarazem prosząc Radę o zajęcie stanowiska i przedstawienie wyjaśnień w terminie do 27 lutego.

5 marca Wojewoda Małopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność ww. uchwały w całości.


20190307 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj