Dewastacja pomnika w kwaterze wojennej żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu w Nowym Sączu
2019-03-05

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Czy służby wojewody podjęły bądź planują podjęcie jakichkolwiek działań w sprawie dewastacji cmentarza wojennego żołnierzy radzieckich w NS?

Chodzi o niedawną dewastację cmentarza i wypowiedzi przedstawicieli rosyjskiej dyplomacji, krytyczne wobec polskich władz.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie wojewoda jest stroną właściwą do reagowania na głosy ze strony dyplomacji i urzędników FR.

Chodzi mi jedynie o odpowiedź na pytanie, czy planowane jest jakieś doraźne zabezpieczenie tego miejsca bądź prace naprawcze.

Mam też świadomość, że na mocy podpisanych umów, to strona rosyjska ponosi, czy też powinna ponosić koszty utrzymania tego typu obiektów.

Pytam zatem także o coś w rodzaju gestu strony polskiej.


Oto nasza odpowiedź:

1. Kwatera wojenna żołnierzy Armii Czerwonej znajduje się na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana w Nowym Sączu. Spoczywa w niej 736 żołnierzy radzieckich poległych i zmarłych od ran odniesionych w czasie walk toczonych na Sądecczyźnie w styczniu 1945 r.

2. O ujawnionej dewastacji pomnika Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie otrzymał informację z Urzędu Miasta Nowego Sącza 18 lutego br. Miasto poinformowało również o zawiadomieniu Policji o tym zdarzeniu.

3. W wyniku dewastacji skradzione zostały z górnych ścian obelisku metalowe symbole w postaci skrzyżowanego sierpa i młota oraz namalowano białą farbą na narożnych elementach cokołu symbole „Polski Walczącej”, a na kamiennym podeście otaczającym pomnik napis o treści: „Precz z komuną”. Wartość szkody wstępnie oceniono na ok. 5 000 zł. Urząd Miasta Nowy Sącz zadeklarował szybkie usunięcie napisów.

4. Ponieważ zdarzenie dotyczy spraw regulowanych umową zawartą pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w 1994 r. – Wojewoda Małopolski zgłosił ujawnioną dewastację pomnika do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym wystąpieniu poproszono również Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zajęcie stanowiska w sprawie wątpliwości związanych z odtworzeniem symboliki skrzyżowanego sierpa i młota (kopia w załączeniu).

5. Nie dotarły do nas doniesienia o krytycznych wypowiedziach przedstawicieli rosyjskiej dyplomacji pod adresem polskiego rządu odnośnie do niedawnego incydentu.

6. Z ostatnich informacji uzyskanych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza wynika, że napisy i symbole namalowane na pomniku zostały już usunięte.

7. Nadal oczekujemy na stanowisko Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące odtworzenia na pomniku symboli skrzyżowanego sierpa i młota.

8. Na podstawie umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji, sporządzonej w Krakowie 22 lutego 1994 r., koszty utrzymania grobów i cmentarzy wojennych żołnierzy Armii Czerwonej znajdujących się na terenie Polski pokrywa Strona Polska (artykuł 8 Umowy).

Skan pisma do Ministra KiDN

20190307 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj