Wobec uchwały Rady Miasta Krakowa ws. konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej
2019-02-25

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe: 

Bardzo proszę o informację, jakie jest stanowisko wojewody ws. uchwały RMK dot. panelu obywatelskiego ws. upamiętnienia żołnierzy AK. Czy wojewoda zdecydował o uchyleniu tej uchwały w trybie nadzoru?


Oto nasza odpowiedź:

Uchwała nr VI/93/19 Rady Miasta Krakowa z 30 stycznia 2019 r. ws. konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej wpłynęła do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 6 lutego. Mamy 30 dni na jej ocenę nadzorczą.

Ponieważ po wstępnej ocenie nadzorczej tej uchwały, mamy wątpliwości dotyczące jej zgodności z prawem, w ubiegłym tygodniu (20 lutego) zawiadomiliśmy Radę Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności tejże uchwały i zarazem prosząc Radę o zajęcie stanowiska i przedstawienie wyjaśnień w terminie do 27 lutego.

Finalna ocena nadzorcza będzie zatem możliwa po otrzymaniu tychże wyjaśnień i ich analizie.

20190307 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj