Wokół koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
2019-02-20

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe: 

Chciałabym uprzejmie prosić o udzielenie informacji w następującej kwestii:

1 Ile było spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, objętych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które zostały przekazane Wojewodzie przez Marszałka Województwa za okresy świadczeniowe 2016/2017 oraz 2017/2018 jako sprawy nie załatwione oraz ile z nich nie zostało zakończonych do tej pory?

2 Ile było spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, objętych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które zostały przekazane Wojewodzie przez gminy w związku z rozpoczęciem okresu świadczeniowego 2018/2019 oraz ile z nich nie zostało do tej pory zakończonych?


Oto nasza odpowiedź:

1. Ile było spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, objętych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które zostały przekazane Wojewodzie przez Marszałka Województwa za okresy świadczeniowe 2016/2017 oraz 2017/2018 jako sprawy nie załatwione oraz ile z nich nie zostało zakończonych do tej pory?

Od Marszałka Województwa przejęto 36 904 niezałatwionych wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych z okresów świadczeniowych 2016/2017 oraz 2017/2018, z których 10 530 pozostaje wciąż do rozpatrzenia.

Ponadto od Marszałka Województwa przejęto ponad 31 tysięcy innych spraw z zakresu świadczeń rodzinnych (wnioski dotyczące wcześniejszych okresów zasiłkowych oraz zapytania na formularzach zagranicznych).

2. Ile było spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, objętych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które zostały przekazane Wojewodzie przez gminy w związku z rozpoczęciem okresu świadczeniowego 2018/2019 oraz ile z nich nie zostało do tej pory zakończonych?

Do 17 lutego 2019 r. wpłynęło 22 295 wniosków z okresu świadczeniowego 2018/2019, z których do rozpatrzenia pozostaje 14 346 wniosków.

Ponadto, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 17 lutego 2019 r. do Wojewody wpłynęło ponad 19 tysięcy innych spraw z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych (wnioski o świadczenia niedotyczące okresu zasiłkowego 2018/2019 oraz zapytania na formularzach zagranicznych).

20190307 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj