Wokół ankiety dotyczącej termomodernizacji i ogrzewania budynków
2019-02-20

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

na redakcyjną pocztę Gazety Gdowianin otrzymaliśmy w ciągu dwóch ostatnich dni kilkanaście wiadomości od mieszkańców gminy Gdów, którzy nie kryją swojego oburzenia nakazem jaki otrzymali z Urzędu Gminy w Gdowie. W liście który otrzymali mieszkańcy gminy Gdów znalazła się między innymi ankieta wraz z kartką-informacją o:

1. OBOWIĄZKU wypełnienia ankiety;

2. następstwie KONTROLI w przypadku NIEWYPEŁNIENIA ankiety.

Dokument w formie skanu w załączeniu.

Ponieważ przygotowujemy materiał prasowy opisujący ten fakt bardzo prosimy o komentarz do sprawy, w szczególności:

1. czy taka praktyka władz samorządowych (przymus obowiązkowych ankiet) jest akceptowalna na terenie województwa małopolskiego?

2. czy można stosować wobec mieszkańców groźbę kontroli będącej następstwem niewypełnienia ankiety?

3. czy w przedmiotowej sprawie Wojewoda Małopolski może podjąć jakieś działania?

Oto nasza odpowiedź:

uprzejmie informujemy, że wspomniana przez Pana kwestia nie jest objęta stałym, bieżącym nadzorem Wojewody Małopolskiego w ramach kompetencji nadzorczych. Mieszkańcy Gminy mogą wystąpić do Wojewody Małopolskiego o podjęcie przez organ nadzoru ewentualnych czynności w celu wyjaśnienia podstaw wystosowania przez Urząd Gminy Gdów wspomnianej ankiety. 

20190214 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj