Liczba Ukraińców na terenie Tarnowa i regionu tarnowskiego
2019-02-15

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Chciałbym dowiedzieć się, ilu Ukraińców może przebywać na terenie Tarnowa i regionu tarnowskiego (powiaty: tarnowski, brzeski, dąbrowski i bocheński) według danych posiadanych przez Urząd Wojewódzki.


Oto nasza odpowiedź:

Wojewoda Małopolski rozpatruje m.in. wnioski pobytowe cudzoziemców, których konsekwencją w przypadku pozytywnej decyzji jest uzyskanie przez obywateli państw trzecich karty pobytu (pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE).
Znaczna część cudzoziemców przebywa jednak w Polsce na podstawie wiz, które są wydawane przez placówki konsularne poza granicami RP, lub (tak jak w przypadku obywateli Ukrainy) na podstawie ruchu bezwizowego.
W związku z powyższym Wojewoda nie dysponuje danymi, które pokazują, ilu Ukraińców może mieszkać na terenie Tarnowa i regionu tarnowskiego, jest natomiast w posiadaniu bieżących danych dotyczących aktualnych, wydanych przez siebie dokumentów pobytowych, z uwzględnieniem wskazanego w aplikacji miejsca zamieszkania i obywatelstwa cudzoziemca. Poniżej tabela.20190214 informacja20190218 liczba Ukrainców posiadających ważny dokument
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj