Wokół rezygnacji Anety Borowik z funkcji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2019-01-29

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Czy pani Aneta Borowik złożyła rezygnację z funkcji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków? Jeśli tak, to czy podała powody swojej rezygnacji?


Oto nasza odpowiedź:

Pani dyrektor Aneta Borowik złożyła rezygnację, została ona przyjęta przez pana wojewodę  Piotra Ćwika - pani dr Aneta Borowik przestanie pełnić dotychczasową funkcję z dniem 2.02. Powodów składania rezygnacji co do zasady nie podajemy – są to sprawy kadrowe. Do momentu powołania nowego konserwatora (wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje wojewoda na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków wskazujący kandydata na to stanowisko) obowiązki te pełni pani Dominika Długosz, zastępca małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

20190214 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj